ketoheksoz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ketoheksoz kelimesinin manası:

 1. Aldehit grubu yerine keton grubunun bulunduğu altı karbonlu fruktoz gibi bir monosakkarit,.

ketoheksoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. Devamını Oku

 • ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. Devamını Oku

 • karbohidratlar: Polihidroksi aldehitler ya da polihidroksi ketonlar ile bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit ya da keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkarit, kompleks polisakkaritler, monosakkarit türevleri gibi gruplandırılan bileşikler.karbohidratlar. Devamını Oku

 • aldoz: Aldehit kapsayan herhangi bir monosakkarit. Aldehit grubu içeren herhangi bir monosakkarit. Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • heksoz: Glukoz gibi 6 karbon atomu içeren, bitki ve hayvanlarda yaygın olarak bulunan, her biri D, L ve DL olmak üzere 3 optik izomere sahip olan karbohidrat (monosakkarit). Altı karbonlu monosakkarit. Devamını Oku

 • monosakkarit: Genel formülü (CH2O)n olan en basit karbohidrat. n adeti 3 olursa trioz, 5 olursa pentoz, 6 olursa hekzoz olur. Genel formülü (CH2O)n olan, bir polihidroksi aldehit veya keton ünitesi içeren, Devamını Oku

 • hekzoz: Alu karbonlu monosakkarit. Bir molekülde altı karbon atomu içeren bir monosakkarit. Devamını Oku

 • amit: Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler Devamını Oku

 • imit: . R2NH’de olduğu gibi , NH grubu içeren bir bileşik veya bir ikincil amin . Asit anhidritde O yerine -NH grubunun geçmesiyle oluşan bileşik. Devamını Oku

 • şeker asitleri: Aldoz şekerlerin aldehit grubunun ve/veya birincil alkol grubunun oksitlenerek karboksil grubuna dönüşmesiyle oluşan asitler. Devamını Oku

 • disakkarit: İki mol monosakkaritin dehidrasyonu sonucu oluşan çift şeker. Maltoz, sakkaroz, laktoz gibi. İki monosakkarit biriminin birleşmesi ile oluşmuş bir karbohidrat. Devamını Oku

 • karbonhidratlar: Bk. karbohidratlar Karbon, hidrojen ve oksijen taşıyan, CnH2n0n genel formülüyle ifade edilen, genellikle yapısal (selüloz) ve yapısal olmayan (şeker ve nişasta) nişasta, şeker, selüloz ve hemiselüloz içeren, hayvanların bağırsaklarında emilmeleri Devamını Oku

 • galaktoz: Süt şekeri. Altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri. Bir disakkarit olan laktozda, glikozla beraber bitki hücre duvarındaki pektinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan bir monosakkarit, beyin şekeri. Devamını Oku

 • metamer: Bk. bölüt Birbirleriyle mezomerizm özelliği gösteren bir, iki veya daha çok bileşik. Bu bileşik aynı sayıda aynı tür atom içerirler, fakat kökler farklı yerdedirler. CH3CH2CH2COH bir aldehit. CH3CH2COCH3 bir keton Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar