keynesian economics sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keynesian economics kelimesinin manası:

 1. Keynesyen iktisat

keynesian economics ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • duruma göre iktisat politikası: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para ve maliye politikaları. krş. kurala göre iktisat politikası Devamını Oku

 • keynes ekonomisi: Bk. Keynesyen iktisat Devamını Oku

 • keynesian cross: Keynesyen çapraz Devamını Oku

 • keynesian model: Keynesyen model Devamını Oku

 • keynesian transmission mechanism: Keynesyen aktarma düzeneği Devamını Oku

 • hansencilik: Devletin, istem yaratarak kapitalistlerin yatırımlarını ve üretimlerini artırmalarını sağlaması ve bu harcamalar yoluyla da işlendirme yaratması gerektiğini ileri süren ve Keynesyen bir iktisatçı olan Hansen tarafından geliştirilen sav. Devamını Oku

 • ekonomi: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Devamını Oku

 • yata pata modeli: J. Hicks ve A. H. Hansen tarafından geliştirilen mal ve para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması için gerekli denge faiz oranı – gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinin belirlenmesi ve iktisat politikası uygulamalarının söz konusu dengeyi hangi yönde ve miktarda değiştireceğini açıklayan Keynesyen model. Devamını Oku

 • duruma göre maliye politikası: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre kamu harcamaları ve vergileri değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen maliye politikası. krş. duruma göre para politikası Devamını Oku

 • duruma göre para politikası: Discretionary monetary policy Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre para sunumunu değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para politikası. krş. duruma göre maliye politikası Devamını Oku

 • institutional economics: Kurumcu iktisat Devamını Oku

 • institutional economics: Kurumcu iktisat Devamını Oku

 • mathematical economics: Matematiksel iktisat Devamını Oku

 • normative economics: Normatif iktisat Devamını Oku

 • neoclassical economics school: Neoklasik iktisat okulu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar