keynesian model sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keynesian model kelimesinin manası:

 1. Keynesyen model

keynesian model ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • later model: En son model, çok yakın bir zamanda yapılmışŸ olan model, daha yeni model Devamını Oku

 • latest model: En son model, en yeni model, çok yakında yapılmışŸ olan model Devamını Oku

 • deterministic model: Belirleyici model, içinde tüm çeşŸitleri barındıran model Devamını Oku

 • keynesian cross: Keynesyen çapraz Devamını Oku

 • keynesian economics: Keynesyen iktisat Devamını Oku

 • keynesian transmission mechanism: Keynesyen aktarma düzeneği Devamını Oku

 • yata pata modeli: J. Hicks ve A. H. Hansen tarafından geliştirilen mal ve para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması için gerekli denge faiz oranı – gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinin belirlenmesi ve iktisat politikası uygulamalarının söz konusu dengeyi hangi yönde ve miktarda değiştireceğini açıklayan Keynesyen model. Devamını Oku

 • model driven: Model güdümlü model güdümlü Devamını Oku

 • econometric model: Ekonometrik model Devamını Oku

 • macroeconomic model: Makroiktisadi model Devamını Oku

 • geocentric model: jeocentrik model; dünyayı merkez kabul eden evren. Devamını Oku

 • bakarak taklit yöntemiyle atılmış imza: Kişinin gerçek imzası model alınarak farklı bir şahıs tarafından şekil ve nitelikler itibariyle model alınan aslına benzetilerek oluşturulmuş imza. Devamını Oku

 • served as a model: Model olarak hizmet etmişŸ, örnek olarak kullanılmışŸ Devamını Oku

 • pattern: Örnek almak, örneğe göre yapmak Örnek, numune, model, misal Devamını Oku

 • iki bölmeli model: İlaç etkisinin zamana göre seyrini değerlendirmek için kurulmuş, vücudun biri merkezi, biri de çevresel bölme olarak iki dağılım hacminden oluştuğunu iddia eden matematiksel model. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar