keynesyen çapraz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keynesyen çapraz kelimesinin manası:

 1. Gelir harcama modelinde denge reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyini belirleyen pozitif eğimli toplam harcamalar eğrisi ile kırkbeş derecelik doğrunun kesişiminin çağrıştırdığı görünüm.

keynesyen çapraz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keynesyen aktarma düzeneği: Keynesyen yaklaşımda para sunumundaki artışların (azalışların) nominal faiz oranını düşürerek (artırarak) yatırım harcamalarını ve dolayısıyla reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve işlendirmeyi artıracağını (azaltacağını) gösteren düzenek. Devamını Oku

 • keynesyen iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin Devamını Oku

 • basit keynesyen model: Bk. gelir harcama modeli Devamını Oku

 • denk bütçe çoğaltanı: Gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında gayrisafi milli hâsılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayı. Devamını Oku

 • enflasyonist gedik: Bir ekonomide; tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatım toplamından oluşan planlanan harcamaların, tam işlendirme reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinden fazla olması durumu. Devamını Oku

 • keynes etkisi: Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında sunum fazlası yaratıp faiz oranlarını aşağı çekerek yatırımları artırması, dolayısıyla toplam harcamaları artırarak reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve işlendirme düzeyini yükseltmesi. krş. Pigou etkisi Devamını Oku

 • kırkbeş derecelik doğru: Basit Keynesyen modelde, toplam planlanan harcamaların reel gayrisafi yurtiçi hasılaya eşit olduğu noktaları gösteren ve orijinden çıkan doğru. Devamını Oku

 • çapraz çiftucay: Birbiriyle dik açı oluşturacak biçimde kesişen iki çiftucaydan oluşmuş verici dalgalık. Devamını Oku

 • çoğaltan: Çarpan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve Devamını Oku

 • keynesyen aktarım mekanizması: Bk. Keynesyen aktarma düzeneği Devamını Oku

 • çapraz açkı: Saplaç ya da başlıkları söküp bağlamaya yarayan, başı altıgen, kolları çapraz biçimli açkı. Devamını Oku

 • çapraz: Eğik olarak birbiriyle kesişen Örnek: Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı. S. Kocagöz İki taraflı, karşılıklı. Bir tür olta iğnesi. Devamını Oku

 • lucas sunum eğrisi: Eksik bilgi varsayımı altında, fiyatlar genel düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden sapmasının, reel gayrisafi yurtiçi hasılayı doğal oranından saptıracağını gösteren toplam sunum eğrisi. Devamını Oku

 • durgunluk savı: Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar