kıblegah sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kıblegah kelimesinin manası:

 1. Kıble tarafı. Kıblenin bulunduğu yer. (Osmanlıca'da yazılışı: kıblegâh)

kıblegah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pilot köşkü: Uçakların ön tarafında pilot ile uçuş teknisyeninin bulunduğu, uçağın yönetildiği özel bölüm, kokpit. Devamını Oku

 • selamlık: Saray, köşk veya konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm, harem karşıtı Örnek: Bu konuklarda salonlar evvela selamlık tarafında idi. F. R. Atay Osmanlı padişahları cuma namazını kılmak için camiye giderken yapılan tören. Devamını Oku

 • babıali: Osmanlı ımparatorluğu döneminde ıstanbul’da sadrazamlık ve başka önemli devlet kurumlarının bulunduğu yapı. Osmanlı hükûmeti. Devamını Oku

 • taraftarlık etmek: Bir tarafı tutmak, bir yanı desteklemek Örnek: : “Gazetelerde o zaman bu maddeye taraftarlık etmemiş bulunduğunu yazmıştı. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • sağlık karnesi: Sosyal güvenlik kurumları tarafından verilen, sigortalının ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselerin hastalıklarında sağlık giderleri için kullanılan defter. Devamını Oku

 • kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Devamını Oku

 • hırkai saadet dairesi: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslami nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) sonra İstanbul’a getirilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hırka-i saadet dairesi) Devamını Oku

 • anasırı külliye: Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar. (Osmanlıca’da yazılışı: anâsır-ı külliye) Devamını Oku

 • miyelin kılıf: Çevresel sinirlerde Schwann hücreleri, merkezî sinir sisteminde oligodendrositler tarafından meydana getirilen, 50-100 kadar birim zar katlanmalarından oluşan ve aksonların etrafını saran örtü. Miyelin örtü. Sinir hücresinin aksonunu içten çevreleyen ve Devamını Oku

 • babil: Asurlular devrinde Irak’ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat’ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda “Çeh-i Babil” olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen “Babil Kulesi”nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir. (Osmanlıca’da yazılışı: bâbil) Devamını Oku

 • kıble: Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe’nin bulunduğu yön. Bulunulan yerden Kâbe’nin bulunduğu yön Örnek: Pencereden güneşe bakarak kıbleyi tayin ettikten sonra ellerimi kulaklarıma kaldırdım. R. N. Güntekin Güneyden esen yel. Devamını Oku

 • izolateral yaprak: İki tarafı eşit olma. Palizat parankimasının yaprağın her iki tarafında bulunduğu yaprak tipi. Ekvilâteral yaprak. Devamını Oku

 • izolateral yaprak: İki tarafı eşit olma. Palizat parankimasının yaprağın her iki tarafında bulunduğu yaprak tipi. Ekvilâteral yaprak. Devamını Oku

 • mauretania: Kuzeybatı Afrika’da Berberiler tarafından kurulan ve MÖ 100 yılından MS. 5’inci yüzyıla kadar Roma tarafından yönetilen antik krallık (günümüzde Fas ve Cezayir’in bulunduğŸu bölgede) Devamını Oku

 • mikrotüpçük organizasyon bölgesi mtoc: Hayvan hücrelerinde mikrotüpçüklerin çıktığı ve serbest uçlarının plâzma zarına doğru ışınsal olarak uzandığı, merkezinde sentriyolün yer aldığı, sitosoldeki mikrotüpçük molekül topluluğunun bulunduğu yer; bira mayasında ise çekirdek zarında iğ kutup cisimciğinin bulunduğu bölge. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde bu bölgede sentriyol bulunmaz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar