kılavuz açıklama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kılavuz açıklama kelimesinin manası:

 1. Açıklamanın ses kuşağına alınmasına yardımcı olması için, filmin gösterilişi sırasında çekim çekim yapılan anlatım.

kılavuz açıklama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • düşük ışıklama: Alıcı ya da basım aygıtında, ışık yeğinliğinin, ışıklama süresinin ya da her ikisinin gereğinden az olması yüzünden konudaki tonların aktarımının gerçeğe uygun olmamasına yol açan durum. Aşırı ışıklamanın karşıtı. Devamını Oku

 • kılavuz: Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber Örnek: Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik. F. R. Atay Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb. Devamını Oku

 • köy kursları: Köylünün iş ve gücünde daha verimli olması, yaşayış koşularının iyleştirilmesi ve yurt kalkınmasına yardımcı olması amacıyle kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı açılan kısa süreli meslek kurslarına verilen genel ad. Devamını Oku

 • koruyucu kılavuz: Filmin, çeşitli kuşakların ucuna takılıp çeşitli aygıtlarda kullanıldığında, bunları zedelenmekten koruyan sert, saydamsız kılavuz çeşidi. Devamını Oku

 • tanıtıcı kılavuz: Makara başlarında filmin adını, makara sayısını belirten kılavuz çeşidi ya da ön kılavuzun bu bilgileri veren bölümü. Devamını Oku

 • açıklama seslendirmesi: Açıklamanın ses yolu üzerine saptanması. Devamını Oku

 • kılavuz kaptan: Bir devletin kılavuz alınması zorunlu olan sularında gemilere yol gösteren kimse, kılavuz. Devamını Oku

 • ışıklama süresi: Bir konunun görüntüsünün tam ve başarılı olarak duyarkata saptanması için gerekli ışıklamanın devam ettiği süre. Devamını Oku

 • kılavuz taşıl: Kısa bir süre yaşamış, evrimsel olaylarla çabuk değişmiş, çok sayıda geniş alanlara yayılmış olmasıyle, içinde bulunduğu katmanın yaşını belirtmeğe yarayan taşıl, Devamını Oku

 • kılavuz ses kuşağı: Sesin gürlüğünü artırmak ya da sesyayarları çalıştırmak üzere, asıl ses kuşağından ayrı olarak hazırlanan yardımcı ses kuşağı. Devamını Oku

 • kıssa: Kendisinden ders alınması gereken kısa hikâye Örnek: Babam, beni ve kız kardeşimi yanına çağırıp birtakım mucize ve keramet kıssaları anlatmayı da severdi. Y. K. Karaosmanoğlu Bk. anlatı. Bk. anlatı Devamını Oku

 • doğal kıran bağışlaması: Doğal kıranlara uğramış bölgelerdeki yurttaşlara, devletçe, Doğal Kıran Akçesi’nden yapılan ve belli bir sürede geri alınması gerekli olan akçal yardım parasının alınmasından vazgeçilmesi. Devamını Oku

 • çift kenarlı seslendirme: 35 mm’lik tüm mıknatıslı kuşakta filmin iki yanına da ses alınmış olması durumu. Filmin her iki yanında da ses yolu bulunması ve bunların kullanılmış olması durumu. Tek kenarlı seslendirmenin karşıtı Devamını Oku

 • açıklama: Açıklamak işi, açıklayış, izah Bir filmin görüntüleriniaçıklamak amacıyla yapılan konuşma. Devamını Oku

 • ışık köprüsü: Sahne ağzının seyirciye görünmeyen iç üst kesiminden ışıldakların asıldığı ve ışıklamanın düzenlendiği köprü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar