kılınç sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kılınç kelimesinin manası:

 1. Bk. Kılıç.
 2. Davranış, yaradılış, huy.
 3. 1. çelikten silah. 2. davranış, yaratılış, huy.

kılınç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kılıç: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah Örnek: Zırhları biraz paslanmış ve yaldızları bir hayli solmuş eğri kılıçlar asılıydı. A. Ş. Hisar Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası. Devamını Oku

 • soytarılık: Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık Örnek: Vergi kâtibinin yaradılışında biraz soytarılık vardı. E. E. Talu Söz, davranış ve görünüş ile halkı güldürme eylemi. Devamını Oku

 • çelik nüveli mermi çekirdeği: Ateşli silah fişeklerindeki nüvenin çelikten imal edilmiş olanı. Devamını Oku

 • hilkat: Yaradılış, fıtrat. Yaradılış, yaratılma. Huy Devamını Oku

 • haslet: İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy. insanın yaratılışındaki huyu, tabiatı, mizacı Devamını Oku

 • yaradılış: Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet Örnek: Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o. A. İlhan Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat Örnek: Yılan kendini korumakta görünüyorsa, bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından. M. Ş. Esendal Beden ve ruh yapılışından gelen anıklıkların tümü. Devamını Oku

 • yaradılıştan: Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, fıtraten, kudretten Örnek: Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • bütüncü davranışçılık: Davranışın kas devinimleri ve içsalgı bezlerinin çalışmaları ile açıklanamayacağına, bunun anlamlı bir bütün olarak kendini göstereceğine inanan davranışçılığın bir kolu. (Molekülcü davranışçılıkla karşıt anlamlıdır.) Devamını Oku

 • alçakgönüllülük: Alçakgönüllü olma durumu ya da alçakgönüllüye yakışacak davranış, kanaatkârlık, tevazu. Devamını Oku

 • basın yasasına aykırılık: Basın yasasında konulan kurallara aykırı davranış. Devamını Oku

 • harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz: Uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılanlar uzun süre aynı davranışı göstermezler. Devamını Oku

 • bu abdestle daha çok namaz kılınır: Bir tutum veya davranışın etkisi sürekli olur. Devamını Oku

 • bu aptesle daha çok namaz kılınır: Bir tutum ya da davranışın etkisinin sürekli olacağını anlatır. Devamını Oku

 • molekülcü davranışçılık: Davranışı, kas devimleri, salgı bezi salgıları ve bunları ortaya çıkaran uyaranlarla açıklayan davranışçılık kolu. Devamını Oku

 • weapon licensing: Silah belgeleme, silah ruhsatlama, silah sertifikalama, bir kimseye silaha sahip olma yetisi verme Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar