kireçleme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kireçleme kelimesinin manası:

 1. Kireçlemek işi.
 2. Suyun asiditesini düşürmek için bir su kütlesine kalsiyum karbonat eklenmesi.

kireçleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kireç taşı: Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kils. Yapısında % 93 oranında kalsiyum karbonat ve % 33 den daha az kalsiyum içermemesi gereken kalsiyum kaynağı. Devamını Oku

 • kireçlenmek: Kireç dökülmek veya saçılmak. Kireç sürülmek. Devamını Oku

 • kireçlenmek: Kireç dökülmek veya saçılmak. Kireç sürülmek. Devamını Oku

 • magnezyumlu kireç taşı: Magnezyum ve kalsiyum karbonatın kabul edilebilir bir kaynağı olan, magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonatın karışımından oluşan % 10 dan daha az magnezyum içermemesi gereken bir ürün, dolomitik kireç taşı. Devamını Oku

 • kireçleme malzemesi: Ziraatte sönmemiş kireç veya kireç taşı uygulamalarında kullanılan ortam. Yanmış kireçle killi toprak karışımı gibi. Devamını Oku

 • kireçtaşı: Ana bileşimi kalsiyum karbonat olan, oluşum biçimine göre pek çok türü bulunan ve yeryüzünde çok yaygın olan tortul kayaç. Doğal kalsiyum karbonat. Devamını Oku

 • kireç: Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO) Örnek: Duvarlar kireç badanalı idi. S. F. Abasıyanık Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). Cao, kalsiyum oksit;kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli Devamını Oku

 • kireçlemek: Kireç katmak veya kireç sürmek. Kireç kullanarak badana yapmak. Devamını Oku

 • kireçlenme: Kireçlenmek işi. Organik dokuların içinde kireç birikmesi durumu. Devamını Oku

 • tebeşir: Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya. Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk Örnek: Tahta başında, Devamını Oku

 • kireçli: Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan Örnek: Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş. A. Rasim Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış. Devamını Oku

 • kireç suyu: İçinde erimiş bir durumda kireç bulunan su. Kalsiyum hidroksitin yeğni baz özelliği gösteren, sudaki saydam çözeltisi. Devamını Oku

 • kireççil: Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı. Devamını Oku

 • kireçyeren: Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen, kireççil karşıtı. Devamını Oku

 • kolloit kireçlenmesi: Kanda kalsiyum ve fosfor düzeyleri normal olmasına karşın, tiroit foliküllerindeki kolloidin içerisinde kireç tuzlarının birikmesi. Herhangi bir hastalıkla ilişkili değildir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar