kırılma indisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kırılma indisi kelimesinin manası:

 1. Bk. kırılma göstergesi
 2. Optik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı.kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir.
 3. Bir ortamdaki ışık hızının havadaki ışık hızına oranı. Sembolü n'dir.
 4. Refraktometre prizmasına sürülmüş yağdan geçirilen ışığın giriş ve çıkış açılarının sinüs değeri.

kırılma indisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kırılım indisi: Ortam değiştiren ışık ışınlarının, geliş ve çıkış açılarının sinüslerinin oranı. Devamını Oku

 • kırılma: Kırılmak işi. Yürürken salınma, nazlı yürüyüş. Devamını Oku

 • kırılma göstergesi: Bir kırılmada kırılmanın derecesini belirten sayı. (Gelen ışının gelme açısı sinüsünün, kırılma açısı sinüsüne oranıyla belirtilir). Devamını Oku

 • tıkızlık indisi: Bk. kompaktlık indisi. Devamını Oku

 • kırılma belirteci: Geçen bir ışık ışını, eğri bir açı ile bir kristale çarptığında, gelen ışın ile sapan ışının normal ile yaptıkları açıların sinüslerine oranı. Devamını Oku

 • viskozite indisi: Yüksek viskozite indisi değerinin, sıcaklık değişimleri ile viskozitenin az etkinliğini, buna karşılık düşük viskozite indisi değerinin sıcaklık değişmeleri ile viskozitenin çok etkilendiğini, soğutulunca fazla kalınlaştığını ve ısıtılınca fazla inceldiğini gösteren, dolayısıyla bir yağlama yağının viskozitesinde sıcaklık değişikliklerin etkilerini gösteren sayı. Devamını Oku

 • Wobbe indisi: Alt veya üst ısıl değerin, gazın havaya göre bağıl yoğunluğunun kare köküne bölümü olan , Wobbe indisi=–iişi–l değer/ √ bağıl yoğunluk bağıntısı ile hesaplanan bir değer. Devamını Oku

 • kırılma artifaktı: Ultrasonografide, sesin farklı dokulardan farklı hızlarda geçerken oluşan ses kırılmasının görüntü bozulmasına yol açması. Özellikle kistik oluşumların Devamını Oku

 • kırılma dayancı: Kırılma olayını başlatan yük. Devamını Oku

 • kırılma deneyi: Kırık yüzeylerin yapılarını incelemek ve kırılma özelliklerini saptamak ereğiyle yapılan çarpı deneyi. Devamını Oku

 • gevrek kırılma: Çok az ya da hiç bir yoğruk bozunum olmadan, birden gelişen ve çatlayarak oluşan kırılma olayı. Devamını Oku

 • kızdırılma: Kızdırılmak işi. Devamını Oku

 • girinimli kırılma deneyi: Çeliklerin sertleşebilmelerini ölçmek için uygulanan özel bir kırılma deneyi. Devamını Oku

 • kırılma fotoğrafı: Isılyoğruk saptamada kullanılan ve gaz ya da sıvılardaki yoğunluk değişikliklerinin oluşturduğu kırılmaların fotoğraflarını çekmeye dayanan işlem. Devamını Oku

 • sıkıştırılma: Sıkıştırılmak işi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar