kırkılmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kırkılmak kelimesinin manası:

 1. Kırkma işi yapılmak
  Örnek: Yazıhanenin başında oturan çiçek bozuğu, ince kırkılmış softa sakallı birisi buranın müdürüydü. A. Gündüz

kırkılmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kırkıcılık: Kırkma işi. Devamını Oku

 • kırkı: Kırkma işi. Davarların yün veya kıllarını kırkmaya yarayan makasa benzer araç. Devamını Oku

 • kırkı: Kırkma işi. Davarların yün veya kıllarını kırkmaya yarayan makasa benzer araç. Devamını Oku

 • yıkılmak: Yıkma işi yapılmak veya yıkma işine konu olmak. Herhangi bir sebeple çökmek, göçmek. Devamını Oku

 • tıkılmak: Tıkma işi yapılmak Örnek: Bütün vücudu sanki ziftten bir kılıf içine tıkılmış gibi idi. Y. K. Karaosmanoğlu Dar, sıkıntılı bir yerde bulunmak, sıkışmak Örnek: Mecliste altmış kişi bir odaya tıkıldık. Y. Z. Ortaç Tutukevine konmak Örnek: Dama tıkıldım, ama temyizde beraat ettim. A. Gündüz Devamını Oku

 • sıkılmak: Sıkma işi yapılmak. Can sıkıntısı duymak Örnek: Bu merasimden fazla sıkıldığını belli eden bir sabırsızlıkla kapıdan yana bakmaya başladı. H. Taner Utanıp çekinmek Örnek: O dakikadan dakikaya daha ziyade şaşırıyor, sıkılıyor, buradan kurtulmak istiyordu. M. Devamını Oku

 • kızartılmak: Kızartma işi yapılmak Örnek: Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhâlde. O. V. Kanık Devamını Oku

 • kırpılmak: Kırpma işi yapılmak Örnek: … benim gözlerim kırpıldıkça, yumuldukça, büyüyüp küçüldükçe onlar da aynı hareketi yapıyorlar. P. Safa Devamını Oku

 • sıkıştırılmak: Sıkıştırma işi yapılmak Örnek: Anadolu kamyon yolcusu, kamyona yeni adam almak için sıkıştırıldıkça darılmıyor, kızmıyor. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. Devamını Oku

 • yığılmak: Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak. Çok sayıda birikmek, toplanmak Örnek: Bütün köşk kapının önüne yığıldı. A. Gündüz Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek Örnek: Boğazını yırtan hıçkırıklarla paşanın ayaklarına yığıldı. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • anılmak: Anma işine konu olmak, hatırlanmak Örnek: Oğlakçı köyünün Kerem Dede diye anılan beyaz sakallı, güzel yüzlü âşık bir şairi varmış. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • kıvrılmak: Eğrilip bükülmek. Kıvrık bir duruma gelmek. Devamını Oku

 • yayılmak: Yayma işine konu olmak veya yayma işi yapılmak. Hastalık, pek çok kimseye geçmek veya bulaşmak. Devamını Oku

 • kırkılma: Kırkılmak işi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar