kırmızı kayıtlı akreditif sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kırmızı kayıtlı akreditif kelimesinin manası:

 1. Red clause letter of credit, red clause credits Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akreditif türü.

kırmızı kayıtlı akreditif ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • devredilebilir akreditif: Dışalımcının yabancı ülkeden satın almak istediği malları karşı ülkedeki tek bir dışsatımcı firmanın sağlayamadığı durumda diğer bir dışsatımcıya tamamen veya kısmen aktarabildiği akreditif. Devamını Oku

 • mahsuben ödeme: Mal bedelinin kısmen veya tamamen başka bir mal ve/veya hizmet karşılığında elde edilen dövizlerle yapılan ödeme biçimi. Devamını Oku

 • dönülebilir akreditif: Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği bir akreditif türü. Bankaların garantisi bulunmadığından bu tip akreditif güvenli olmamakta, dışsatımcı için bir risk taşımakta ve dolayısıyla uygulamada ender kullanılmaktadır. krş. dönülemez akreditif Devamını Oku

 • inf 2 formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük birliği içindeki bir ülkeden geçici olarak üçüncü ülkeye dışsatımı yapılarak işlem görmüş malların, gümrük birliğindeki diğer ülkelerde kısmen veya tamamen gümrük vergisinden bağışık olarak serbest dolaşımına olanak veren belge. Devamını Oku

 • dönülemez akreditif: Amir banka ve akreditif amirinin dışalımcı onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali olanaklı olmayan akreditif türü. Bu tip akreditifte amir bankanın ödemesi güvence altında olmakla birlikte dışsatımcının ülkesindeki muhabir bankanın ödemeyi yapması garanti değildir. krş. dönülebilir akreditif Devamını Oku

 • adi akreditif: Akreditif açma talimatında belirtilen limitin bir defa kullanılmasıyla sona eren akreditif. Devamını Oku

 • akreditif lehdarı: Akreditif amiri tarafından lehine akreditif açılan kimse. Devamını Oku

 • akreditif karşılığı akreditif: Bk. karşılıklı akreditif Devamını Oku

 • takas: Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme, trampa. İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, kliring. Devamını Oku

 • kayıcı eklem: Devinim dingili üzerinde bulunan ve arka köprünün ileri-geri, sağa-sola devinimine olanak veren eklem. Devamını Oku

 • uyuşturma: Uyuşturmak işi. (Yun. an: ..sız; aisthesia: duygu; narke: duygusuzluk) İlâçla, hastalıkla ya da hipnotizma ile canlılarda duygunun yok edilmesi; kısmen veya tamamen duygusuzluk, bilinçsizlik ya da baygınlık meydana getirilmesi. Anestezi, Devamını Oku

 • özgür yanıtlı soru: Açıkuçlu bırakılarak bireylerin yanıtlarını diledigince dile getirmesine olanak veren soru. bkz. açıkuçlu soru. Devamını Oku

 • yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. Devamını Oku

 • ihtirazı kayıd: Saklı tutma yazgısı (Vorbehalt, clause de réserve). Devamını Oku

 • kayış gergi kolu: Üfleçle üreteçleri döndüren kayışı gerdirmek için üreteç kasnağının devinimine olanak veren yarıklı kol. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar