kişilik kazanmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kişilik kazanmak kelimesinin manası:

 1. Bir kişinin özyapısı, kişiliği belirginleşmek.

kişilik kazanmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kişilik uyumu: Kişinin, çevre istekleri ve gerekleriyle uyuşması durumu. Devamını Oku

 • kişilik birleştirimi: Bir kişinin güdülerinin, dirik eğilimlerinin, iç çatışmaları azaltacak biçimde örgütlenip kaynaşması. Devamını Oku

 • plazma hücreli pododermatitis: Bütün ırk, cinsiyet ve yaştaki kedilerde, klinik olarak taban yastığı ve pençenin ağrısız şişkinliği, ülserleşmesi ve taşkın granülasyon dokusu oluşumuyla, patolojik olarak yaygın plazmasitik ve perivasküler deri yangısıyla ve de çok sayıda Russell cisimciğinin görülmesiyle belirginleşen immün aracılı hastalık. Devamını Oku

 • edilgin saldırgan kişilik: Olaylar karşısında gerekli bağımsızlığı gösteremeyen, kimilerinde kararsız ve başkalarının ağzına bakan bir tutum takınan, kimi olaylar karşısında ise aşırı öfke, kırıcılık ve engelleme davranışları gösteren kişinin özelliklerinin tümü. Devamını Oku

 • crystallize: Billurlaştırmak billurlaşmak, kristal şekline koymak, kristal haline gelmek Belli olmak, sabit olmak Devamını Oku

 • kişisel borçlanım: Bir kişinin bir başka kişiye ilişkin olan borcu alacaklısına karşı yüklenmesi. Kişinin borçlu adına borçlanımda bulunması. Devamını Oku

 • benlikçilik: Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu. Kendi benliğinin gelişimini, bütün davranışlarının ilkesi yapan kişinin niteliği, egotizm. Devamını Oku

 • özyapısal: Özyapıyla ilgili. Devamını Oku

 • hak kazanmak: Emeğinin karşılığını alabilecek duruma gelmek. Devamını Oku

 • elçilik: Elçi olma durumu. Elçinin görevi veya makamı, sefirlik, sefaret Örnek: Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor. A. İlhan Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane Örnek: Elçilik denen bu konakta bir nevi iç güveyi hayatı sürüyorum. Devamını Oku

 • özyapı özelliği: Özyapıyı tanımlamaya ya da birbirinden ayırmaya yarayan temel özellik. Devamını Oku

 • ısmarlama yapım: Bir televizyon yapım merkezinin, kendi örgütü dışında bir kuruluş ya da kimseye hazırlattığı izlence. Özyapım karşıtı. Devamını Oku

 • immunogenetics: İmmünogenetik, bağŸışŸıklık biliminin bağŸışŸıklık ile genetik özyapı arasındaki ilişŸkiyi inceleyen dalı Devamını Oku

 • damarlanma: Bir organın, bir bölgenin damarlarının belirginleşmesi durumu. Devamını Oku

 • belirginleşmek: Belirgin duruma gelmek Örnek: Kapının altından sızan kirli ışık gitgide daha belirginleşiyordu. Ç. Altan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar