kişisel kullanma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kişisel kullanma kelimesinin manası:

 1. Bir yapıtın, çoğaltanın kendisi ya da çevresi tarafından kullanılması ve bu amaçla sınırlı olarak bastırılması.

kişisel kullanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kişisel yaratı: Bir yapıtın bir kişi tarafından ortaya konulması. Devamını Oku

 • güveni kötüye kullanma: Belli bir süre kullanılmak üzere bir kişiye her ne adla olursa olsun teslim edilen bir şeyin, hata veya ihmal sonucunda, kendisi veya başkasının yararına kullanılması, satılması, rehin edilmesi, tüketilmesi, değiştirilmesi veya bozulması. krş.güveni kötüye kullanma sigortası Devamını Oku

 • kişisel yasaklamalar: Kimi kişilerin özel izin vermelerinin ya da almalarının sınırlandırılması. Devamını Oku

 • kişisel dava: Suçtan zarar görenin, savcının katılması zorunluğunu duymaksızın kendi başına açtığı dava. Devamını Oku

 • kullanma gideri: Taşınır ya da durağan bir malın kullanılmasından doğan gider. Devamını Oku

 • markaları kullanma zorunluluğu: Kütüğe yazılan markaların zorunlu olarak kullanılması. Devamını Oku

 • son kullanma tarihi: Boş filmlerin kutularında yer alan, filmin kullanılması ve açındırılması için aşılmaması gereken süreyi belirten tarih. Devamını Oku

 • kişisel: Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî Örnek: Kimse … kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez… Anayasa Kişiye ilişkin olan. Tek kişiye özgü, Devamını Oku

 • kişisel ağ sunucusu: (Kas) Devamını Oku

 • kişisel bildirge: Dar yükümlülükle bağımlı gerçek kişilerin yasalarına göre düzenleyerek vergi dairelerine verecekleri bildirge. Devamını Oku

 • kişisel gelenek: Toplumun benimsemediği kişilerce oluşturulan gelenek türü. bk. gelenek, krş. toplumsal gelenek. Devamını Oku

 • harcanabilir kişisel gelir: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde o ülke vatandaşlarının kişisel gelirlerinden gelir vergisi düşüldükten sonra kalan gelir büyüklüğü. Devamını Oku

 • kişisel sayışım: Gerçek ya da tüzel kişi adına açılan sayışım. Devamını Oku

 • kişisel sayışımlar: Kişisel ya da ortaklıklar adına açılan sayışımlar. Gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemelerle onlardan sağlanan paraları gösteren sayışımlar. Devamını Oku

 • kişisel serüven: Belirli bir yiğidin çevresinde oluşan sürükleyici ve coşkulu olayları konu alan serüven, bk. serüven, alışılmış masal. krş. kişisel saga, kişisel masal. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar