kısmi çıkık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kısmi çıkık kelimesinin manası:

 1. Eklem yüzlerinin birbirinden tamamen uzaklaşmadan, kısmen ayrılması, parsiyel çıkık, sublüksasyon, semilüksasyon, yarı çıkık. Eklemi meydana getiren kemik uçlarının karşı karşıya olacak yerde yan yana yer alırlar.

kısmi çıkık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kısmi çıkık: Eklem yüzlerinin birbirinden tamamen uzaklaşmadan, kısmen ayrılması, parsiyel çıkık, sublüksasyon, semilüksasyon, yarı çıkık. Eklemi meydana getiren kemik uçlarının karşı karşıya olacak yerde yan yana yer alırlar. Devamını Oku

 • kısmi kırık: Özellikle uzun kemiklerin diyafizlerinde, kemiği ikiye bölmeyecek biçimde küçük bir parçanın ayrılması, parsiyel kırık. Devamını Oku

 • çıkık: Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması. Yerinden çıkmış (kemik veya organ). Devamını Oku

 • altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmaz: Bir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz. Devamını Oku

 • kısmi aracılık yüklenimi: Bk. en iyi çaba yüklenimi Devamını Oku

 • kıyı balıkçılığı: Kıyıdan fazla uzaklaşmadan bir gün içinde avlanıp limana dönülme biçiminde yapılan avcılık. Çok kez kişisel girişimle, kıyı yakınında, bir sandal, motor takılı küçük bir tekne, olta, çapari ya da küçük Devamını Oku

 • yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. Devamını Oku

 • kısmi bağışıklık: Hariçte işleme rejimine göre işlenmek üzere yurt dışına gönderilen malların yeniden ülkeye girişinde alınması gereken gümrük vergilerine uygulanan bağışıklık. Devamını Oku

 • kısmi çevrilgenlik: Döviz rezervlerini ekonomik kullanmak için, mal hareketlerinde tam çevrilgenlik uygulanırken, sermaye çıkışlarının yasaklanması veya sınırlandırılması, bireylerin yurtdışına çıkışlarında döviz satınalımının kısıtlanması gibi uygulamalar. Devamını Oku

 • kısmi sahtecilik: Orijinal bir belge üzerinde bulunan kelime, rakam, işaret, fotoğraf vb. bilgilerin zaman, mana, anlam veya miktar bakımından değiştirilerek tahrifat yapılması. Devamını Oku

 • kalkan kıkırdak: Gırtlağın arka kıkırdak üzerine oturmuş bulunan ve iki kanadı ön tarafta birbiriyle birleşerek katlanmış kalkanı andırır bir çıkıntı meydana getiren kısmı. Kalkan kıkırdağın erkeklerde, özellikle zayıf erkeklerde dıştan da belli olan bu çıkıntılı kısmına âdem elması denir. Devamını Oku

 • kısmi karşılık bankacılığı: Ticari bankaların ve merkez bankasının para yaratma konusunda tekel gücüne sahip olduğu bankacılık sistemi. krş. yüzde yüz kuralı sistemi Devamını Oku

 • kısmi muafiyet: Bk. kısmi bağışıklık Devamını Oku

 • kısmi felç: Vücudun bir bölümünün felçli duruma gelmesi. Devamını Oku

 • kısmi bağlantı: Aynı kromozom üzerinde bulunan ve krosingover ile rekombinasyona giren genler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar