kıtaların kayması teorisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kıtaların kayması teorisi kelimesinin manası:

 1. Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori.

kıtaların kayması teorisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toprak kayması: Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi, kayşa, göçü, heyelan. Aklanlarda, yamaçlarda, yağmur ve kar erimelerinden sonra gevşekleşen toprakların yerlerinden oynayarak aşağılara doğru yavaşça Devamını Oku

 • lipoit teorisi: Ölümün yüksek sıcaklıkta, plâzma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süren teori. Devamını Oku

 • kromozom teorisi: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori. Devamını Oku

 • kıtalar arası: Bütün kıtaları birbirine bağlayan, kıtalarla ilgili olan durum. Devamını Oku

 • inch: Yavaş yavaş hareket ettirmek Pus, bir kademlik uzunluğun on ikide -biri, 2,54 cm, inç Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • evrim teorisi: Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi. Devamını Oku

 • motorlu balıkçı gemisi: Motor gücüyle hareket eden çeşitli büyüklüklerdeki yüzer vasıtalar. Devamını Oku

 • kimyasal ozmotik teori: Solunum sırasında mitokondrilerin dış ve iç zarları arasında ATPaz bölgesinde H taşınması sırasında, konsantrasyon gradyentine karşı proton gradyent oluşarak serbest enerji gradyenti meydana getirildiğinin ileri sürüldüğü teori. Solunum sırasında mitokondrilerin Devamını Oku

 • ermeni gelini gibi kırıtmak: Ağır hareket edenlere alay yollu söylenir. Ağır veya yavaş hareket etmek: “O kuruntularımız, o tafralarımız, o Ermeni gelini gibi kırıtmalarımız pek boşuna demektir.” -S. Birsel. Devamını Oku

 • ermeni gelini gibi kırıtmak: Ağır hareket edenlere alay yollu söylenir. Ağır veya yavaş hareket etmek: “O kuruntularımız, o tafralarımız, o Ermeni gelini gibi kırıtmalarımız pek boşuna demektir.” -S. Birsel. Devamını Oku

 • epigenez: Sıralı oluş. (Yun. epi: üzerinde; genesis: soy) Organizmanın yumurta ve spermdeki ham maddelerden tamamen yeni olarak geliştiğini ileri süren ve canlının gelişmesi üzerine ileri sürülen bir teori. Sıralı oluş. Devamını Oku

 • difüzyon: Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri. Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi. Devamını Oku

 • categorical imperative: Emmanuel Kant tarafından formüle edilen bir kişŸinin diğŸerlerinin benzer bir durumda nasıl hareket etmelerini bekliyorsa öyle hareket etmesi gerektiğŸini belirten kural Devamını Oku

 • işgal aktivasyon teorisi: İlaç-Almaç etkileşmesine ilişkin teorileriden, bir ilacın etkisinin oluşabilmesı için ilaçla almacın bağlanması gerektiği görüşünü savunan teori. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar