kıtlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kıtlık kelimesinin manası:

 1. Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma
  Örnek: Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı... F. R. Atay
 2. Kuraklık, savaş vb. sebeplerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık
 3. Yiyecek maddelerinde görülen darlık.
 4. Duygu, söz vb.nde azlık.
 5. Sınırsız insan isteklerini karşılayacak kaynakların yetersizliği.
 6. Bk. istem fazlası

kıtlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dolar kıtlığı: İkinci Dünya Savaşı’ndan 1950’li yılların ortalarına kadar olan dönemde Batı Avrupa ülkelerinde görülen dolar yetersizliği. Devamını Oku

 • karşıtlık: Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, zıtlık, kontrast Örnek: Baştan ayağa karşıtlıklarla dolu bir varlık; aynı zamanda iğrenç ve saygıdeğer, aşağılık ve yüce, ödlek ve cesur. A. İlhan İki organ, iki sistem arasındaki görevlerin zıt olması durumu, karşı gelim. Devamını Oku

 • kısıtlılık: Kısıtlı olma durumu. Kısıt. Devamını Oku

 • kısıtlılık: Kısıtlı olma durumu. Kısıt. Devamını Oku

 • kıtlık tutumu: Bir ülkede var olan satın alma gücünün, tüketim malları yapımını tam yetenekle çalıştırabilecek kadar yüksek olmaması (üretim yeteneğine göre istemin az olması). Devamını Oku

 • çaşıtlık: Çaşıt olma durumu, casusluk. Devamını Oku

 • çaşıtlık: Çaşıt olma durumu, casusluk. Devamını Oku

 • yaşıtlık: Yaşıt olma durumu. Devamını Oku

 • kıtlık değeri: Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin kıtlık düzeylerine göre piyasada oluşan göreli değerleri. Bir ressamın tablosu, antika mallar, elmas gibi sunumu göreli olarak düşük olan ve artırılamayan malların, istemin şiddetine göre Devamını Oku

 • lakayıtlık: Lakayıt olma durumu Örnek: Hiç alakaları yokmuş gibi, büyük bir lakayıtlık içinde, kuru bir lisanla söylüyorlardı. C. Uçuk Devamını Oku

 • kıtlık iktisadı: Bk. kıtlık tutumu Devamını Oku

 • kıtlık kanunu: Bk. kıtlık Devamını Oku

 • kıtlık rantı: Toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç. krş. farklılık rantı Devamını Oku

 • kent köy karşıtlığı: Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı Devamını Oku

 • kıt: İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı Örnek: O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı. A. Gündüz Az, yetersiz (duygu, söz vb.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar