kıyı çizgisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kıyı çizgisi kelimesinin manası:

 1. Deniz, göl ve akarsularda, herhangi bir anda suyun kara parçasına değdiği noktaların birleştirilmesinden oluşan ve hava olaylarına göre değişen doğal çizgi.
 2. Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesiyle oluşan çizgi.

kıyı çizgisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, kayalık, çakıllık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı. Devamını Oku

 • yükselti çizgisi: Bir harita üzerinde eşit yükseklikteki noktaları birleştiren eğri çizgiler. Devamını Oku

 • kıyı: Kara ile suyun birleştiği yer Örnek: Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor. Y. Z. Ortaç Kenar, uç Sahil Devamını Oku

 • çıkış çizgisi: Yarışa başlangıç olarak belirlenen beyaz çizgi. Yarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi. Devamını Oku

 • sahil çizgisi: Kıyısal bölgede denizin sakin olduğu devrede suyun kara ile birleştiği hat. Devamını Oku

 • kıyı kuşağı: 1 – Deniz, göl ve akarsuların, kıyı çizgisi boyunca uzanan, bu çizgi ile, o çizgi son bulduktan sonra da varlığını sürdüren, kıyı devinimlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık, alanın kara yönündeki doğal sınırı arasında kalan, devletin kullanım ve egemenliğinde olup toplumun yararlanmasına açık alan. 2 – Yapıdüzen yasamıza göre, kıyadan, kara yönünde en Devamını Oku

 • kıyı bölgesi: Kara ile deniz arasında, büyük gelgit sırasında zaman zaman su altında kalan ya da karaya bağlanan, genişliği yer yer değişen şerit biçiminde bölge. Devamını Oku

 • coseismal: Yeryüzünde depremin aynı anda hissedildiği noktaların birleştiği çizgi ile ilgili. Kosismal, deprem şŸoku tarafından aynı anda etkilenmişŸ olan yerleri gösteren noktaları birleşŸtiren çizgi Devamını Oku

 • kırık çizgisi: Bir kırığın, yeryüzü ile kesiştiği çizgi Devamını Oku

 • yıkıcı büyü: Kötü hava, kıtlık, mutsuzluk, başkaldırma ve ölüm gibi oluşumları sağlamak amacıyla uygulanan büyü türü. bk. büyü. krş. ak büyü, kara büyü. Devamını Oku

 • düzlük yönetmeni: Düzlükteki çalışmaların düzenli biçimde gerçekleştirilmesinden; oyuncuların, figüranların çağrılmasından; görünçlük donatımının yerleştirilmesinden; çevirime hazır duruma geçilmesinden sorumlu olan görevli. Devamını Oku

 • büyük kuyruklu deniz kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, gagası kırmızı, kendi kara, ak, kül rengi karışık renkli olan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da su kenarlarında yaşayan, göçmen bir tür. Devamını Oku

 • yıllık ortalama sıcaklık: Herhangi bir yerde, bir yıllık süre içinde her gün saptanan hava sıcaklıkları toplamının gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. Devamını Oku

 • yan çizgisi: Bir yerin yan tarafına çizilen çizgi. Alanı uzunluğuna boydan boya sınırlayan çizgi. Devamını Oku

 • varış çizgisi: Bir yarışın son noktasını belirleyen çizgi. Yürüyüşçü ile koşucuların varış sıralarını, derecelerini saptamak için koşu yoluna enine çizilmiş, koşulan uzaklığın bitimini gösteren ak çizgi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar