klasik ikilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte klasik ikilik kelimesinin manası:

 1. Ekonomideki parasal değişmelerin üretim, işlendirme ve büyüme gibi reel değişkenler üzerinde etkili olmadığı görüşünden hareketle parasal ve reel çözümlemelerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini ileri süren klasik iktisat yaklaşımı.

klasik ikilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • klasik ikilik: Ekonomideki parasal değişmelerin üretim, işlendirme ve büyüme gibi reel değişkenler üzerinde etkili olmadığı görüşünden hareketle parasal ve reel çözümlemelerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini ileri süren klasik iktisat yaklaşımı. Devamını Oku

 • ikilik: İki değişik kullanımı veya uygulaması olma durumu. Görüş veya düşüncede ikiye bölünmüş olma durumu, anlaşmazlık Örnek: Kasabanın tarihi, bir bakıma ikiliklerinin tarihiydi. N. Cumalı İki kuruşluk gümüş akçe. Devamını Oku

 • klasik: Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan Örnek: Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok. H. Taner Xvll. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. Üzerinde çok Devamını Oku

 • klasik oyuncu: Hem acılı hem gülünçlü oyunları oynayabilen klasik anlamda oyuncu. Devamını Oku

 • anonim klasik: Yazarı hiç bilinmeyen ya da kesin olarak saptanamamış olan, yıllar boyunca pek çok basımları hatta çevirileri yapılmış bulunan ve adıyle tanınan klasik yapıt. Devamını Oku

 • klasik anamnez: Hayvanın ne zaman hasta olduğu, hastalık belirtilerinin ilk defa nerede görüldüğü, hangi hastalık belirtilerinin görüldüğü, hastalığın olası nedenleri, önce uygulanan tedavi, hasta ve ölen hayvanların sayısı konularında hayvan sahibinin veteriner hekime verdiği bilgiler. Devamını Oku

 • klasik bale: Belli kurallara dayanan bale biçimi. Devamını Oku

 • klasik dengelem: Sayışmanlık yazılım ve değerlerine dayanan, işletmenin ekonomik ve akçalı durumunu gösteren ve sonuç olarak sayımla bağlantılı olan, yasalardaki türesel anlamını belirten ve işletmenin varlıkları ile üçüncü kişilere karşı olan alacaklı ve borçlu durumunu gösteren dengelem. Devamını Oku

 • keynesyen iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin Devamını Oku

 • klasik insancılık: Ortaçağda, Aristoteles’e dayanan skolastik görüşü bırakarak, insanlık sevgisini işleyen yazın ürünlerini, özellikle Yunan, Latin klasiklerini, bağımsız olarak incelemeye yönelen bir düşünce çığırı. Devamını Oku

 • cambridge okulu: Öncülüğünü Alfred Marshall’ın yaptığı ve A.C. Pigou, J.M.Keynes, J.V.Robinson ve N.Kaldor’un katkıda bulunduğu, Neo-Klasik yaklaşımın mikro analizle ulaşılan sonuçlarının genelleştirilemeyeceğini ve makro yaklaşımın kullanılması gerektiğini ileri süren ve sermaye yoğunluğu ile kâr oranı arasında doğrudan bir ilişkiyi reddeden iktisat okulu. Devamını Oku

 • isveç okulu: Viyana Okulu’nun reel görüşü ile Cambridge Okulu’nun parasal görüşü arasında bağlantı kuran, klasik düşüncenin temelini oluşturan Say Yasasını eleştiren ve Keynes’in makro kuramını etkileyen K. Wicksel’in öncülük ettiği İsveçli iktisatçıların oluşturdukları ekol. Devamını Oku

 • hansencilik: Devletin, istem yaratarak kapitalistlerin yatırımlarını ve üretimlerini artırmalarını sağlaması ve bu harcamalar yoluyla da işlendirme yaratması gerektiğini ileri süren ve Keynesyen bir iktisatçı olan Hansen tarafından geliştirilen sav. Devamını Oku

 • durgunluk savı: Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav. Devamını Oku

 • işlendirme fonksiyonu: İşlendirme hacmi ile onu belirleyen ücretler, büyüme oranı, işlendirme vergileri gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar