koilin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte koilin kelimesinin manası:

 1. Kuşların midelerini saran katı protein.

koilin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kapsomer: Virüslerde nükleik asidi saran, proteinden oluşmuş kapsidi meydana getiren ve tek bir gen ile kontrol edilen protein birimler. Virüsün kapsit yapısını oluşturan bireysel protein moleküllerinden oluşmuş alt üniteler. Devamını Oku

 • kapsomer: Virüslerde nükleik asidi saran, proteinden oluşmuş kapsidi meydana getiren ve tek bir gen ile kontrol edilen protein birimler. Virüsün kapsit yapısını oluşturan bireysel protein moleküllerinden oluşmuş alt üniteler. Devamını Oku

 • bileşik protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. Devamını Oku

 • asil taşıyıcı protein: Açil taşıyıcı protein. Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein, açil taşıyıcı protein, ACP. Devamını Oku

 • sodyum dodesil sülfat sds: Hücre zarında protein protein, protein lipit etkileşimlerini parçaladığı için zar proteinlerinin çözülmesinde kullanılan bir biyolojik deterjan. Devamını Oku

 • açil taşıyıcı protein: Bk. asil taşıyıcı protein Yağ asidi sentaz kompleksinde yer alan, prostetik grup olarak fosfopantotein taşıyan ve yağ asidi üretimindeki metabolik halkada açil gruplarını taşıyan küçük bir protein, asil taşıyıcı protein, Devamını Oku

 • endonöryum: Sinir liflerini saran ince bağ doku kılıf. Çevresel sinirlerde sinir telini saran bağ doku. Rutin preparatlarda görülmeyen bu yapı kimi özel boyalarla ışık mikroskobunda belirlenebilir. Devamını Oku

 • virüs kılıfı: Bazı virüslerin kapsidini çevreleyen, konukçu hücrenin plâzma zarından virüs ayrılırken üzerini saran ya da virüs nükleik asitlerince şifrelenerek konukçunun maddelerinden sentezlenen, bazen üzerlerinde glukoprotein komplekslerinin oluşturduğu çivi gibi çıkıntılar bulunan ve virüs tanımlanmasında kullanılan, lipit, protein ve karbohidratlardan oluşan yapı. Devamını Oku

 • kazein: Sütte bulunan protein maddesi. Sütün bileşiminde bulunan ve pıhtılaşmasında rol oynayan protein. Devamını Oku

 • a proteini: Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. Laktoz sentetaz enziminin bir parçası. Devamını Oku

 • tenon kapsülü: Göz yuvarını arkadan saran telsi, elâstik membran. Göz küresinin sclera kısmını saran ince zar, vajina bulbi.Dgr.: anat. vagina bulbi Devamını Oku

 • endomisyum: (Yun. endon: içinde; mys: kas) Kas hücrelerini saran, bazal lâmina yapısında ve retiküler lifler bakımından zengin örtü. Kas liflerini saran bağ dokusundan ince kılıf. Devamını Oku

 • bandager: Bandajlayan, bandaj saran, sargılayan, sargı yapan, yaraları koruyucu sargılarla saran Devamını Oku

 • histon: (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik Devamını Oku

 • miyelin: (Yun. myelos = ilik)) Sinir telinde aksonun çevresini saran, Schwann kınının bir salgısı olan ve ışığı çokça yansıtan beyaz yağımsı bir madde. Bazı sinirlermiyelinsizdir. Sinir kılıfı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar