koilosit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte koilosit kelimesinin manası:

 1. Normal alyuvarda olduğu üzere içbükey yüzeyli hücre.
 2. Koilositoziste büzüşmüş çekirdekli, balonumsu dejenerasyondan etkilenmiş epitel hücresi.

koilosit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • koilositozis: Sitoplazmasında balonumsu dejenerasyonu andıran tarzda geniş boşluklar içeren ve büzüşmüş çekirdekli koilositlerin varlığı. Genellikle papillomavirüs enfeksiyonlarında epitel hücre katlarında dikkati çeker. Devamını Oku

 • alyuvar: Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit. (Yun. erythros:kırmızı; kytos: hücre) Omurgalı hayvanların kanında bulunan, memelilerde yuvarlak ve çekirdeksiz, sadece lama ve devede diğer omurgalılarda olduğu gibi, oval Devamını Oku

 • somatik hücre: Eşey hücreleri dışta kalmak üzere bir hayvan ya da bitkinin diğer bütün hücreleri. Vücut hücresi, soma hücresi. Üreme hücreleri dışındaki, vücut hücresi olarak da adlandırılan ,canlı hücreleri. Devamını Oku

 • goblet hücresi: Genellikle sindirim ve solunum sistemlerini astarlayan tek tabakalı örtü epitel hücrelerinin aralarında bulunan, mukus salgılayarak çevredeki hücrelerin yüzeyinin korunması ve kayganlığını sağlayan, çekirdeği bazal bölgeye yakın bulunan, kadeh şeklindeki tek hücreli bir bez. Kadeh hücresi. Devamını Oku

 • lenfositler: Kanda ve lenfte bulunan, tek çekirdekli, küçük, renksiz, bağışıklık olaylarına giren bir kan hücresi tipi. Blenfositleri, Tlenfositleri ve bu grupta sayılan doğal öldürücü hücreler (NK) oarak gruplandırılırlar. Ayrıca plâzma zarlarındaki reseptörlere göre ve salgıladıkları sitokinlere göre de alt gruplara ayrılırlar. Lenf hücresi. Devamını Oku

 • düşük reaktiflik: Normal çalışma durumunda kritik altı konuma getirilen reaktörün düşük düzeyli reaktifliği. Devamını Oku

 • esidyospor: Puccinia graminis gibi mantarlarda görülen iki çekirdekli olarak meydana gelen mantar üreme hücresi. Devamını Oku

 • bazal lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki Devamını Oku

 • lenfosit: Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi. Genelde organizmanın yabancı proteinlere karşı korunmasında, doku ve organ nakillerinde doku uyşmazlığı ve ret olaylarında Devamını Oku

 • silli epitel: Birçok organlarda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerinin serbest yüzeyinde hareketli ya da hareketsiz siller taşıyan epitel. Örnek: Memelilerin soluk borusunu astarlayan yalancı çok tabakalı silli silindirik epitel. Kirpikli epitel. Kirpikli Devamını Oku

 • miyofibroblast: Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir. Devamını Oku

 • epitelyum: Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku. Epitel Devamını Oku

 • osteoklast: (Yun. osteon: kemik; klan: kırmak) Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç Devamını Oku

 • şant: Sapkıngeçit Bir yana veya tarafa dönme, uğramadan geçme. Devamını Oku

 • shaken: SarsılmışŸ, etkilenmişŸ, kötü etkilenmişŸ, çatlak, çalkalanmışŸ Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar