köküne kibrit suyu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte köküne kibrit suyu kelimesinin manası:

 1. Yerin dibine batsın! "ölsün, kahrolsun!" anlamlarında ilenme sözü.

köküne kibrit suyu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kahrolsun: Yok olsun çok üzülsün anlamında ilenme bildirir, “yaşasın” karşıtı. “Yok olsun, mahvolsun” anlamlarında bir ilenme sözü, yaşasın karşıtı. Devamını Oku

 • call down: Dilemek, niyaz etmek, azarlamak, yerin dibine sokmak Devamını Oku

 • emiş: Emme işi veya biçimi Örnek: Çatlaklar sanki yerin dibine kadar iniyordu. Toprağın suyu öyle bir emişi vardı. T. Buğra Devamını Oku

 • kuruyasıca: İşe yaramaz, kötü Örnek: Senin kuruyasıca huyunun bana ziyanı olmasa ben de kırkyıl söylemem. Ziyanın bana dokunuyor. M. Ş. Esendal “İşe yaramaz, kötü” anlamlarında bir ilenme sözü. Devamını Oku

 • gözüne dizine dursun: Nankörlük eden kimseye söylenen bir ilenme. Devamını Oku

 • ne altını bırakmak ne üstünü: Bir şeyin ya da yerin her tarafını karıştırmak (dolaşmak). Bir şeyin veya yerin her tarafını karıştırmak, dolaşmak vb: Geze dolaşa şehrin ne altını bıraktık ne üstünü. Devamını Oku

 • kürabe: Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak. Devamını Oku

 • blast him: Adı batsın Adı batsın! Devamını Oku

 • iltimas: Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma Örnek: Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu. O. Kemal Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma Örnek: İltiması geçmişe hasretmeyelim. Daha doğrusu iltiması büsbütün kaldıralım. H. Taner Bk. kayırmacılık Devamını Oku

 • köken bilimi: Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran, kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimci dalı, etimoloji. (etimoloji) Bir dildeki Devamını Oku

 • küllük kapağı: Soba ve kazanda küllerin toplandığı yerin kapağı. Bk. küllük kapağı Devamını Oku

 • yaşasın: Yaşa, kahrolsun karşıtı. Devamını Oku

 • köpoğlu: “Hain, düzenbaz” anlamlarında kullanılan sövgü. Kurnaz, işini bilen, zeki kimse. Devamını Oku

 • shit!: Ünlem Kahrolsun! Devamını Oku

 • figures of speech: Söz sanatları, bir resim veya bir imaj akla getirmek için kelimelerin normal anlamları dışŸında mecazi anlamları ile kullanıldığŸı ifade biçimleri (gülme, mecaz, istiare, kişŸileşŸtirme, vb.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar