kollagen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kollagen kelimesinin manası:

 1. (Yun. kolla: zamk; genos: soy) Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal lâminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, Tip I-V gibi gruplandınlan bir cins protein.

kollagen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kollajen: Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip I-V gibi gruplandırılan bir cins protein. Devamını Oku

 • kollagen tel: (anlamdaş. beyaz tel), (Yun. kolla = yapışkan) Bağ dokusunun bir tip teli olup kollagen denilen ve ak görünüşlü olan bir maddeden yapılmıştır. Devamını Oku

 • sert tabaka: Göz akı. Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan, kökler ve suyun o bölüme girişini engelleyen yoğun tabaka. Devamını Oku

 • bazal lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki Devamını Oku

 • üreyen tabaka: Genellikle silindirik ya da kübik, değişik şekilli, bazal lâminaya yan dezmozomlarla, birbirlerine ise dezmozomlarla bağlı, mitoz bölünme yeteneği fazla olan hücrelerin bulunduğu deri epidermisinin en alt tabakası. Bazal tabaka, germinatif tabaka, Malpighi tabakası. Devamını Oku

 • perlekan: Bazal lâminada bulunan ve heparan sülfat kapsayan, 2-15 kadar glikozaminoglikan zincirinin bağandığı ve molekül ağırlığı 600000 olan proteoglikan. Devamını Oku

 • miyozin: Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan,miyozin I,miyozin II,miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. Devamını Oku

 • pars sekretorya: Tükürük bezlerinde pars inisyalislerin birleşmesiyle biçimlenen ve pars ekskıretoryalardan daha ince çaplı sekret kanalı, pars sitriyata. Apikal kısmında mikrovilluslar bazal yüzünde ise invaginasyonlar görülen bu kanalın bazal yüzündeki girintilerde mitokondriyonlar yer alarak bu hücrelerin bazal yarımının çizgili görünmesine yol açar. Devamını Oku

 • katabolik etki: Glukokortikoitlerin çizgili kaslar ve bağ dokusu başta olmak üzere çeşitli yerlerde proteolizi artırmasıyla oluşturduğu etki. Devamını Oku

 • bazal hücre tümörü: Deride bazal hücrelere benzeyen hücre kordonlarından veya kümelerinden oluşan, mitotik figürlerin fazlalığına karşın metastaz oluşturmayan ve cerrahi olarak tam anlamıyla alındığında nüks etmeyen tümörler, bazal hücre epteliyomu. Kedilerde, özellikle uzun tüylü ırklarda en çok görülen deri tümörüdür. Devamını Oku

 • molloskum cisimciği: Molluskum kontagiozum hastalığında, deride keratinli tabaka ve dikensi tabaka epitel hücrelerinin sitoplazmasında, 20-37 mikrometre büyüklüğünde, asidofilik, virüs partiküllerinden oluşan inklüzyon cisimciği. Devamını Oku

 • titin: Çizgili kaslarda sarkomer boyunca uzunan, miyozin filâmentlerini sarkomerin ortasında grup hâlinde tutan, yapısında 25000 amino asit bulunduran, 2700000 molekül ağırlığında bir mikrometre kadar boyda, dev, elâstik bir protein. Sarkomerde Z Devamını Oku

 • cins cins: Çeşitli, çeşit çeşit Örnek: Önümde billur kâselerde çiçek gibi elvan elvan, cins cins şekerler… R. H. Karay Türlerine göre. Devamını Oku

 • korpus striyatum: Çizgili cisim. Beynin bazal ganglionlarından nucleus caudatus, nucleus lentiformis ve bunları birbirinden ayıran capsula interna’dan oluşan, transversal kesitlerde çizgili görülen telencephalon’un bir bölümü. Çizgili cisim. Beynin bazal gangliyonlarından nucleus caudatus, Devamını Oku

 • aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar