kombine imalat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kombine imalat kelimesinin manası:

 1. Bk. bütünleşik üretim

kombine imalat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • mektupla öğretim: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. Ektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli Devamını Oku

 • bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. Devamını Oku

 • üretici güçler: Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları. Devamını Oku

 • genel anamnez: Sürü anamnezi, işletme sorunları, işletmenin ekonomik durumu, verim sorunları, üretim ve hayvan sağlığı açısından İl Tarım Müdürlüklerinin rolü, üretim koşulları, üretim yönü, teknoloji, yem tesisleri, salgın mücadelesi, üretim basamakları konularında hayvan sahibinin veteriner hekime verdikleri bilgiler. Devamını Oku

 • istihsal: Çıkarma, elde etme. Üretim Örnek: Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir. Y. K. Beyatlı Bk. üretim Devamını Oku

 • ölçeğe göre artan getiri: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha fazla arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin azaldığı durum. krş. içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre azalan getiri Devamını Oku

 • çocuğa dönük program: Öğretim etkinliklerinin çocukların ilgi ve amaçlarına göre belirlenmesini; bu etkinlikleri, öğretmen ile öğrencilerin birlikte çalışarak seçmesini ve planlamasını; öğretim yöntemleri arasında en çok sorun çözme yönteminden yararlanılmasını öngören bir öğretim programı. Devamını Oku

 • ölçeğe göre azalan getiri: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha az arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin arttığı durum. krş. eksi içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre artan getiri Devamını Oku

 • ilköğretim kurulları: Köy, bucak, ilçe ve illerde İlköğretim ve Eğitim Yasasına göre kurulan ve ilköğrenim çağındaki çocukların eğitimlerine ilişkin sorunlarla uğraşan kurullara verilen genel ad. Köy ilköğretim kurulu, il ilköğretim kurulu gibi. Devamını Oku

 • öğretimin bireyselleştirilmesi: Öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanımı ile öğretim gereçlerinin kullanımında, öğrenciler arasındaki bireysel değişikliklerin göz önünde tutulması. Bütün öğretim etkinliklerinin bireysel gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenmesi. Devamını Oku

 • kombine üretim: Bk. bütünleşik üretim Devamını Oku

 • deneme sınıfı: Birtakım eğitim vé öğretim sorunlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi amaciyle kimi etmen ve etkilere açık tutulan; gerek öğretim programı, ders araç ve gereçleri, zaman çizelgesi ve gerekse öğretmenlerce uygulanan öğretim yöntemleri bakımından öteki sınıflardan değişik olan sınıf. Devamını Oku

 • bireysel öğretim: Her çocuğun kişisel gereksinmelerini karşılamak ve sorunlarını çözebilmek amacıyle kılavuzluk etkinliklerinden yararlanmaya çalışan öğretim tutumu. Öğretim gereçlerinin, her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren Devamını Oku

 • yan ürün: Bir ana ürün elde edilirken ortaya çıkan başka ürün. Üretim süreci sonunda teknik nedenlerle ana ürün ile beraber ortaya çıkan ürün ya da ürünler. krş. ana ürün Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar