komplo teorisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte komplo teorisi kelimesinin manası:

 1. Bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar verici tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü.

komplo teorisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • komplo kurmak: Bir kimseye karşı gizlice, toplu olarak zarar verici karar almak. Devamını Oku

 • komplo: Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, gizli düzen Örnek: Komplo keşfedilerek isyanın önü alınmıştır. F. R. Atay Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan Tuzak. Devamını Oku

 • komplo kurbanı: Kendisine komplo kurulan veya komploya uğrayan kimse. Devamını Oku

 • azami sosyal fayda teorisi: Devlet harcamalarının sınırını tayin etmek ve kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasında kaynakların dağılımını sağlayacak kriterler belirlemek için ortaya atılan teorileridir. Azami Sosyal Fayda Teorisi, devlet ile fert çıkarlarının birbiri ile çatıştığı varsayımından hareket etmekte, bu itibarla devletin ne gibi faaliyetler yapması gerektiğine bizzat kendisinin karar vermesi gerekliliğini savunmaktadır. Ancak devlete bu kararında rehberlik edecek Devamını Oku

 • fonksiyonlar teorisi: gerçel veya karmaşık değişkenli fonksiyonları konu edinen kuram Devamını Oku

 • sneak: Sürünerek yavaşça ve gizlice savuşmak veya sokulmak Sinsice hareket etmek Devamını Oku

 • ağ teorisi: Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileşimle bağlandığını söyleyen teori. Devamını Oku

 • malignant: Zarar veya ıstırap vermek isteyen Zarar verici, habis, kötücül, kötü niyetli Devamını Oku

 • fayda teorisi: Bk. fayda kuramı Bk. yararlılık kuramı Devamını Oku

 • gruplar teorisi: Bk. öbekler kuramı Devamını Oku

 • şark teorisi: Bk. doğu kuramı Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • seleksiyon teorisi: Bk. Darwincilik Devamını Oku

 • evrim teorisi: Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi. Devamını Oku

 • migrasyon teorisi: Bk. göç kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar