komünist sistemin ikinci aşaması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte komünist sistemin ikinci aşaması kelimesinin manası:

 1. Bk. komünist sistem

komünist sistemin ikinci aşaması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • komünizmin ikinci aşaması: Bk. komünist sistem Devamını Oku

 • iktisadi sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem Devamını Oku

 • komünist sistem: Komünist manifestoda iki aşamalı olarak tanımlanan, birinci aşaması olan sosyalist sistemden sonra kaynakların herkesin gereksinimi ölçüsünde herkese gereksinimi kadar dağıtıldığı, kolektivizmin egemen olduğu sınıfsız topluma dayanan iktisadi ve siyasal sistem. Devamını Oku

 • komünist birlik: Uluslararası proleteryanın 1847 yılında oluşturduğu ilk komünist Marksist örgüt. Çeşitli ülkelerde işçilerin kendi cumhuriyetlerini kurmak için oluşturdukları komünist Marksist örgütlenme. Devamını Oku

 • komünist sistemin birinci aşaması: Bk. sosyalist sistem Devamını Oku

 • komünizm: Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik. Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik. Devamını Oku

 • komünist lig: Bk. Komünist Birlik Devamını Oku

 • communistically: Komünist biçimde, komünist tarzında, komünizm aracılığŸı ile, komünizme göre Devamını Oku

 • communise: MüşŸTerek kılmak, komünist yapmak; Komünist ilkeleri empoze etmek; özel mülkiyeti topluma ait yapmak (ayrıca communize) Devamını Oku

 • kapitalist sistem: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist Devamını Oku

 • komünist manifesto: Kapitalist düzeni ve burjuvazinin egemenliğini proleterya devrimiyle yıkmaya ve sınıfsız bir toplum yaratmaya ilişkin Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan ve ilk kez 1848 yılında yayımlanıp Komünist Birlik tarafından karar altına alınan bildirim belgesi. Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • commie: Dili komünist. Komünist Devamını Oku

 • nistı: Yokluk, adem. (Osmanlıca’da yazılışı: nistî) Devamını Oku

 • komünizmin birinci aşaması: Bk. sosyalist sistem Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar