komuta ekonomisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte komuta ekonomisi kelimesinin manası:

 1. Bk. güdümlü ekonomi

komuta ekonomisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • piyasa ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin Devamını Oku

 • economy in shambles: Sallantıdaki ekonomi, karışŸıklık içindeki ekonomi, genel düzensizliğŸin olduğŸu ekonomi Devamını Oku

 • serbest piyasa ekonomisi: Hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale etmediği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, karma ekonomi Devamını Oku

 • macroeconomics: Geniş kapsamlı genel ekonomi bilimi. Makro ekonomi, genel ekonomi Devamını Oku

 • yeraltı ekonomisi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

 • geçim ekonomisi: Bk. geçimlik ekonomi Devamını Oku

 • karma piyasa ekonomisi: Bk. karma ekonomi Devamını Oku

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • ulusal ekonomi: Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat. Devamını Oku

 • autarky: Bağımsız ekonomi politikası. Otarşi, özerklik, bağımsız ekonomi politikası Devamını Oku

 • autarky: Bağımsız ekonomi politikası. Otarşi, özerklik, bağımsız ekonomi politikası Devamını Oku

 • karma ekonomi: Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti. Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. Devamını Oku

 • economize: Ekonomi yapmak, iktisat yaparak idare etmek, ihtiyatlı kullanmak, idareli kullanmak, idareli sarf etmek, masrafı kısmak [economize (Amer.) ] ekonomi yapmak, kısmak, idareli kullanmak, artırmak Devamını Oku

 • eşitçilik: İnsanların özellikle hukuk, siyaset ve ekonomi bakımlarından eşitliğini isteyen öğretilerin genel adı, müsavatçılık. İnsanların iktisadi, toplumsal, hukuksal vb. bakımlardan eşit olmaları gerektiğini ileri süren öğretiler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar