komütatif cebir sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte komütatif cebir kelimesinin manası:

 1. Bk. değişmeli cebir

komütatif cebir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değişmeli cebir: Çarpma işlemine göre değişmeli olan cebir. Devamını Oku

 • gereklik kipi: (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur.1. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) 2. K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) 3. K.T. gelmeli (gel-meli) 1. K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) 2. K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) 3. K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler) Devamını Oku

 • commutative algebra: Değişmeli cebir Devamını Oku

 • gereklilik kipinin hikayesi: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Devamını Oku

 • algebraist: Cebir uzmani Cebirci, cebir uzamanı Devamını Oku

 • soyut cebir: Belli somut bir cebirsel yapıdan çok, aksiyomlarla belirlenen, grup, yarı-grup, halka, modül, cisim gibi yapıları inceleyen cebir dalı. Devamını Oku

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • algebra: Cebir ilmi Cebir Devamını Oku

 • gereklilik kipi: Fiilin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -malı / -meli ekiyle kurulur: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi. Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın Devamını Oku

 • osmotic: Geçişmeli, osmotik. Ozmotik, geçişmeli, geçişen Devamını Oku

 • contentious: Kavgacı, mücadeleci, çekişmeli, tartışmalı Kavgacı, daima çekişen Devamını Oku

 • must: Kesin, kesinlikle, mutlaka Şıra. Kızmış Devamını Oku

 • chesterfield: Kabarık kanepe, içten düğmeli bir tür palto İçten düğmeli palto veya pardesü Devamını Oku

 • boyun eğmek: İsteyerek ya da istemeyerek uymak, katlanmak. İsteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak: “Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeli idik.” -F. R. Atay. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar