kondrokranyum sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kondrokranyum kelimesinin manası:

 1. (Yun. chondros: kıkırdak; kranion: kafatası) Geçici olarak embriyoda olduğu gibi veya bazı balıklarda daimi olarak bulunan kafatası.
 2. Kıkırdaksal kafatası.
 3. Geçici olarak embriyoda veya bazı balıklarda daimi olarak bulunan kafatası.

kondrokranyum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nörokranyum: (Yun. neuron: sinir; kranion: kafatası) Baş iskeletinin beyin ve duyu organlarını saran ve koruyan kıkırdak ya da kemik kutusu. Devamını Oku

 • kıkırdak örtüsü: (Yun. peri: etrafında; chondros: kıkırdak) Eklem kıkırdağı hariç, hiyalin kıkırdak ve elastik kıkırdağın üzerini örten, kondroblâstlar ve fibroblâstların yoğun olduğu, kollagen tip I bakımından zengin, sık telli bağ dokusundan oluşmuş, kıkırdağın apozisyonal büyümesini sağlayan tabaka. Perikondriyum. Devamını Oku

 • kıkırdak örtüsü: (Yun. peri: etrafında; chondros: kıkırdak) Eklem kıkırdağı hariç, hiyalin kıkırdak ve elastik kıkırdağın üzerini örten, kondroblâstlar ve fibroblâstların yoğun olduğu, kollagen tip I bakımından zengin, sık telli bağ dokusundan oluşmuş, kıkırdağın apozisyonal büyümesini sağlayan tabaka. Perikondriyum. Devamını Oku

 • epikranyum: (Yun. epi: üzerinde; kranion: kafatası) 1. Kafatası. 2. Böcek başında gözlerin arasındaki ve arkasındaki bölge. 3.Omurgalılarda kranyumu örten yapı. Kafatası üzerinde. Devamını Oku

 • kıkırdak dokusu.: Katı ve elâstik olan saydam ve akımsı bir doku olup genel olarak kemiklerle olan bağlantı yerlerinde bulunur. Göze-arası maddesinde bulunan tellerin yapılarına göre çeşitli tipleri vardır: Saydam kıkırdak, elâstik kıkırdak, telli kıkırdak gibi. Devamını Oku

 • doğuştan hidrosefalus: Doğuştan bir yapılış bozukluğu olarak kafatası boşluklarında beyin-omurilik sıvısının birikmesi. Sıvı karıncıklarda, subaraknoidal boşlukta veya her ikisinde bulunabilir. Köpek yavruları, buzağı ve taylarda yaygın olarak görülür. Devamını Oku

 • bıngıldak: Kafatası kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölümü. Devamını Oku

 • yüzgeç: Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ. Suda iyi yüzen (kimse veya hayvan). Devamını Oku

 • sırt ipliği: Kordalı hayvanlarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde meydana gelen ince uzun ve kıkırdak sertliğindeki iskelet olup balıklardan itibaren yüksek hayvanlarda yalnız embriyoda bulunur ve yerini omurga alır. Korda, notokorda. Devamını Oku

 • frontal: Alın Alın. Balıklarda orbital bölgede Devamını Oku

 • parapsit kafatası: Sürüngenlerde (Reptilia) kafatasının her bir yanında birer tane supratemporal delik bulunan kafatası tipi. Parapsid kafatası. Devamını Oku

 • kafatassızlar: (Yun. a: ..sız; kranion: kafatası; kephale: baş; chorda: iplik) Çok hücrelilerin (Metazoa), ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, kordalılar (Chordata) alt filumunun bir dalı. Saydam, ince, uzun, balık biçiminde vücutlu, ön ve art ucu sivri olan, belirli bir baş bölgeleri bulunmayan, deri örtüsü tek katlı olan, kordaları bütün hayatları boyunca bulunan ve destek sağlayan, sırt sinir borusu Devamını Oku

 • mersin balıkları: Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı. (Yun. chondros: kıkırdak; osteon: kemik) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, iskeletleri kıkırdaklı, vücutları çıplak ya da kemik plâkalarla örtülü, başları Devamını Oku

 • landfast: Karaya bağŸlı, daimi olarak karada bulunan veya karaya bağŸlı olan Devamını Oku

 • elastik kıkırdak dokusu: Hücreler arası maddesinde bol sarı elâstik tel bulunan, lâkünler içinde bir ya da iki hücrenin bir arada bulunduğu, etrafı perikondriyumla çevrili, vücutta kulak kepçesi, dış kulak yolu, östaki borusu, küçük dil ve gırtlakta bulunan, oldukça esnek bir kıkırdak dokusu tipi. Sarı kıkırdak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar