konservatif sistem sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte konservatif sistem kelimesinin manası:

 1. Bk. korunumlu dizge

konservatif sistem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • konservatif saha: Bk. korunumlu alan Devamını Oku

 • kristal dizgeleri: Dış bakışım görünümlerinden ortaya çıkarılan 32 bakışım sınıfı. (Ortak özellikleri toplanarak, |eksenlerinin durumlarına göre, altı dizgeye ayrılmışlardır: 1- kübik dizge, 2- kare prizma dizgesi 3- altıgen dizge, 4-eşkenar dörtgen dizgesi, 5- bir eğimli dizge, 6- üçeğimli dizge. Devamını Oku

 • biçimsel dizge: (i) bir mantıksal dizge, (ii) özel ilksavlar kümesi, (iii) kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge. ||Anl. dizimsel dizge, tümdengelimli dizge, ilksavlı dizge. Krş.. mantıksal dizge, kuram, ilksavlı kuram. Devamını Oku

 • sistem: Dizge. Düzen. Bir sonuç elde Devamını Oku

 • desimal sistem: Bk. onarlı dizge Devamını Oku

 • aksiyomatik sistem: Bk. ilksavlı dizge Devamını Oku

 • yorumlanmış biçimsel dil: Bir biçimsel dil ile bu dilin bir yorumundan oluşan dizge. || Anl. yorumsal dizge. Devamını Oku

 • tekli: Bir sanatçının tek eserini seslendirdiği kaset. Tek yataklı otel odası. Devamını Oku

 • ilksavlı kuram: (i) bir kuram, (ii) kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin bir altkümesi olarak seçilen özel ilksavlar kümesi, (iii) özel ilksavlar kümesinden türetilebilen kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge; başka bir deyişle geçerli bir biçimsel dizge ile özel ilksavlar kümesinin mantıksal kapanışından oluşan dizge. Krş.. yorumsal eksikliilksavlı kuram, yorumsal eksiksizilksavlı kuram, dizimsel eksikliilksavlı kuram, dizimsel eksiksizilksavlı kuram, tutarlıilksavlı kuram. Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • güneş dizgesi: Yeryuvarına en yakın yıldız olan Güneşle onun çevresinde dolanan gezegenler ve öteki küçük gökcisimlerinden oluşan topluluk. Güneş, dokuz gezegen, birçok gökcismi, göktaşı ve kuyruklu yıldızlardan oluşan dizge. Devamını Oku

 • yapı: Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Devamını Oku

 • tektürel dizge: Bkz. türdeş dizge. Devamını Oku

 • mikab mecmuası: Bk. kübik dizge Devamını Oku

 • normative system: Düzgüsel dizge Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar