kontrastlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kontrastlık kelimesinin manası:

 1. Bk. sertlik

kontrastlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nartaşları: Kayaç yapıcı mineral grubu. (Aralarında karışımı yapan başka başka kimyasal bileşimli çeşitleri vardır. Hepsinde metalimsi olmayan parıltı, akımsı çizgi ve kubusal dizgede kristaller vardır. almandin (demir ve alüminyum grena), kırmızı; sertlik 7-7.5, özgül ağırlığı 4.2. pirop: (magnezyum ve alüminyumlu grena): açık kırmızı; sertlik 7.5, özgül ağırlık 3,5. grossular (kalsiyum ve alüminyumlu grena) renksiz, akımsı, yeşilimsi; Devamını Oku

 • vickers piramit sayısı: Elmas uçlu piramit kullanarak, Vickers sertlikölçerinde elde edilen sertlik sayısı. Devamını Oku

 • brinell sertlik ölçeği: Brinell sertlik deneyiyle, sertliği ölçülen yüzeyde, katıyuvarın, bıraktığı çukurizin çapına dayanan sertlik ölçeği. Devamını Oku

 • sertlikölçer: Sertlik deneylerinde kullanılan ve sertliği ölçen araç. sertlik ölçme aygıtı diye de bilinir. Devamını Oku

 • monotron sertlik deneyi: Belirli bir derinlikteki izçukuru yapabilecek yükü ölçme kuralına dayanan ve Brinell sertlik ölçeği kullanarak uygulanan özel bir sertlik deneyi. Devamını Oku

 • knoop sayısı: Knoop sertlik deneyi ile yapılan sertlik ölçmenin, özel ölçekteki değeri. Devamını Oku

 • knoop sertlik deneyi: Metallerin sertliğini ölçmek için, Knoop sertlikölçeri ile yapılan sertlik deneyi. Devamını Oku

 • vickers sertlik sayısı: Vickers sertlikölçeğine göre elde edilen sertlik değeri. Devamını Oku

 • knoop sertlik ölçeri: Knoop sertlik deneyinde kullanılan özel bir sertlikölçer. Devamını Oku

 • feldspatsılar: Kayaç yapıcı mineral grubu. (Metalimsi olmayan parıltı, çizgi ak. Silis miktarı feldspat oluşumuna yeterli olmayan magmaların billurlaşmasından feldspatlar yerine oluşan minerallerdir. En önemlileri: Lösit K (Al Si2O6), ak gri; sertlik 5.5-6, yoğunluk 2.5; kubusal ve rombusal. Nefelin, Na (Al SiO4; ak, sarımsı, yeşilimsi; sertlik, 5.5-6, yoğunluk 2.6-2.65; hekzagonal. Sodalit, ak gri, yeşilimsi, nosean, gri, kara, Devamını Oku

 • sertlik ölçme: Sertlik değerini anlamak için, bir sertlikölçer ile yapılan ölçme. Devamını Oku

 • asperity: Pürüz, sertlik Kabalık, şiddet Zorluk, Devamını Oku

 • gamma ve gradasyon: bir fotoğraf malzemesinin sertlik ve yumuşaklık bakımından erişebileceği maksimum siyahlanma derecesine gradasyon denir. gamma ise gradasyon ölçü birimidir ve bir fotoğraf malzemesinin sertlik veya yumuşaklık derecesini sayısal olarak ifade eder. Devamını Oku

 • su sertliği: Sudaki kalsiyum ve mağnezyum miktarının bir ölçüsü. 1.Kalıcı sertlik; Suyun kaynatılması ile uzaklaştırılamayan, kimyasl süreçlerle giderilebilen, kalsiyum ve mağnezyumun bikarbonatları dışındaki çözünmüş tuzlarından ileri gelen özellik. 2.Geçici sertlik; Suyun kaynatılması ile çözünmeyen tuzlarına dönüştürülerek giderilebilen kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlardan ileri gelen özellik. 3.Toplam sertlik; Suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının toplam miktarı. Devamını Oku

 • asıklık: Yüzünün asık olma durumu, sertlik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar