konu sevgeci sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte konu sevgeci kelimesinin manası:

 1. Benliğin dışındaki kişi, nesne ya da ülkülere bağlanan sevgeç.

konu sevgeci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • benlik içgüdüsü: (Freud) İlkel benliğin içgüdüsü olan sevgeç, yaşam ve ölüm içgüdüleri gibi bireyin varlığını korumaya yarıyan bütün içtepiler. Devamını Oku

 • teklifsiz konuşma: Senli benli, samimi, resmî olmadan konuşma ve davranma. Devamını Oku

 • özseverci konu seçimi: (Freudçulara göre) Sevgi konusu olarak ana yerine kendi benliğini geçirme ve kendine benzeyenlere sevgecini yöneltme. Devamını Oku

 • iki cinsli sevgeç: (Freud) Her iki cinsten kişilere bağlanan sevgeç. Devamını Oku

 • konu: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu Örnek: Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. Y. Z. Ortaç Üzerinde konuşulan şey, bahis Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin Devamını Oku

 • özsever: Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist. Devamını Oku

 • beniçincilik: Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü, benmerkezcilik, egosantrizm. Bireyin benliğini evrenin odağı olarak görmek temeline dayanan felsefe görüşü. Devamını Oku

 • özseverlik: Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm. Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık. Devamını Oku

 • benlik ilkel benlik görüşü: (Ruhsal çözümleme) İlkel benliğin kendi içinde bağımsız bir bütünlük değil, yalnızca benliğin bir boyutu olduğunu savunan görüş. Devamını Oku

 • ünlü değişimi: Ünlülerin ünlülere veya ünsüzlerin ünlülere yaptığı etki sonucunda bir ünlünün nitelik değiştirmesi olayı. Ünlülerin birbirine etkisine veya daha başka nedenlere bağlananünlü değişimi, ünlü uyumu; ünsüzlerin ünlülere etkisinden doğanünlü değişimi, ünlü incelmesi, ünlü kalınlaşması, ünlü daralması, ünlü genişlemesi, ünlü yuvarlaklaşması veya ünlü düzleşmesi biçiminde (bunlara bk.) kendini gösterir. Genellikle ağızlarda görülür: kayış > geyiş, çocuk > Devamını Oku

 • benlik çözümlemesi: (Freud) Benliğin savunmalarını yıkarak içgüdülerini serbest bırakma yerine, sağaltım amacı ile benliğin, birleştirici ve savunucu nitelikte olan güçlü ya da güçsüz yönlerinden yararlanma. Devamını Oku

 • belirtisiz nesne: Yalın durumdaki nesne. (Derleme., belirtisiz tümleç, dolaysız tümleç, vasıtasız tamlayıcı nesne, düz nesne) Yalın durumda bulunan nesne : Para almak, kitap, kalem almak, başkan seçmek, yemek seçmek, çukur kazmak, defter Devamını Oku

 • iç nesne: “Uykusunu uyumak” misalinde uyku kelimesinin anlattığı fikir “uyumak” fiilinde esasen var olduğundan buna İÇ NESNE, buradaki “uyumak” fiiline de GÖRÜNÜRDE NESNELİ FİİL (V, effectif) denir. Bu bakımdan, bunun dışındaki nesneler DIŞ NESNE (Objet externe) adını alır. Devamını Oku

 • benlik savunması: (Ruhsal çözümleme) Benliğin bütünlüğünü korumak için ilkel benlik tepkilerinin eğitilip yüceltilmesi ya da simgeleştirilerek değiştirilmesi, ilkel benlikle üstbenlik arasında uyum sağlayıp benliğin korunması. Devamını Oku

 • kavramlaştırma: Kavramlaştırmak işi. Nesne ve olayların algılanan temel öğelerini, örgütleyerek kavram haline getirme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar