koruyucu grup sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte koruyucu grup kelimesinin manası:

 1. Bir moleküldeki bir işlevsel gruba ilave edildiğinde veya bağlandığında bu işlevsel grubun tepkime vermesini engelleyerek molekülün başka yerinden tepkimenin yürümesini sağlayan grup.

koruyucu grup ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ünimodüler grup: N x n ünimodüler matrislerden oluşturulmuş grup veya n boyutlu vektör uzayının bu gruba izomorf olan tüm ünimodüler dönüşümler grubu. Devamını Oku

 • topolojik grup: üzerindeki grup işlemini sürekli kılan bir topoloji ile donatılmış grup. Devamını Oku

 • grup izomorfizmi: birebir ve örten grup homomorfizmine denir. Devamını Oku

 • grup akordu: Parça başına ücret sisteminin bir tek işçi yerine belirli bir işi birlikte gören bir grup işçiye birlikte uygulandığı ücret sistemi. Devamını Oku

 • koruyucu atmosfer: Işıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tepkime ile bileşimlerinin değişimini önlemek için kullanılan ve bu amaca uygun bileşimdeki atmosfer. Devamını Oku

 • nominal grup tekniği: Delphi tekniğinden farklı olarak yüz yüze görüşme yapmadan grup üyelerinden bir konu hakkındaki düşüncelerinin önceden yazılı olarak istendiği yöntem. Devamını Oku

 • koruyucu: Koruyan kimse, muhafız. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem). Devamını Oku

 • grup: Küme Örnek: Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor. H. E. Adıvar Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Devamını Oku

 • birincil grup: İçten, samimi, yüz yüze ilişkilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. Devamını Oku

 • grup mobilya: Benzer yapı ve görünüşteki elemanların kendi aralarında üst üste veya yan yana konulmasıyla elde edilen bir sistem mobilya. Devamını Oku

 • ikincil koruyucu ekran: Saçılmış ya da sızıntı bir ışın demetini istenilen değere indirgemeyi sağlayan ekran. Devamını Oku

 • birincil koruyucu ekran: Faydalı bir ışın demetini istenilen değere indirgemeyi sağlayan ekran. Devamını Oku

 • koruyucu pansuman: Akıntısı olmayan drenajsız veya yüzeysel yaraların üzerine dörde veya sekize katlanmış bir gazlı bez konduktan sonra plasterle bölgeye tutturulmasıyla uygulanan pansuman çeşidi. Devamını Oku

 • prostetik grup: Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle uzaklaştırılması Devamını Oku

 • koruyucu zırh: Biyolojik zırhın içinde yer alan ve reaktörü çevreleyen soğutucu akışkanın basıncına dayanıklı olan çelik zırh. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar