koryoamniyotik zar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte koryoamniyotik zar kelimesinin manası:

 1. Fetüsün gelişiminde desidua kapsülarisle desidua pariyetalisin birbirleriyle birleşmesiyle oluşan zar.

koryoamniyotik zar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sıkı bağlantı: Hücreler arası alanın kapanacak biçimde birbirleriyle kaynaşması, örtü ve bez epitelini oluşturan hücrelerin üst yüzeylerine yakın olarak hücreleri kuşak veya halka biçiminde sarılmasıyla oluşan hücre bağlantı türü, zonula okludens. Komşu hücrelerin dış zarları düğmecik biçiminde yer yer birbirleriyle birleşerek yüzeyden hücre içerisine geçişler engellenir. Devamını Oku

 • desidua: Düşen, dökülen, geçici. İmplantasyonda endometriyumun bağ doku hücrelerinin değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkan, iri ve yuvarlak hücreli, desidua bazalis, desidua kapsularis ve desidua parietalis olmak üzere üç kısmı içeren yapı. Devamını Oku

 • embriyo zarı: Amniyon dahil, gelişen embriyoyu saran çeşitli zarlar. Devamını Oku

 • embriyo zarı: Amniyon dahil, gelişen embriyoyu saran çeşitli zarlar. Devamını Oku

 • zar kemik: Derinin dermis tabakasından gelişen kemik. Dermal kemik. Derinin dermis tabakasından gelişen kemik, dermal kemik. Devamını Oku

 • sentetik zar: Çeşitli tekniklere göre hücre zarı hakkında ilk bilgiler elde edildikten sonra geliştirilmiş modele göre yapı ve fonksiyonu gerçek plâzma zarına çok benzeyen ve sunî olarak yapılmış zar. Devamını Oku

 • antibranşiyal zar: (Yun. anti: karşı; branchium: kol) Yarasalarda kolun önünden gelişip omuzdan, ön kol, bilek veya başparmağa uzanan zar. Devamını Oku

 • zigot: Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre. Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre. Devamını Oku

 • kas zarı: (Yun. sarx: et; lemma: deri) Kas telciklerinin etrafını çeviren plâzma zarı. Sarkolemma. Uyarının kasılabilir elementlere iletilmesini sağlayan, kas lifinin etrafını saran zar, sarkolemma, sarkolem. Devamını Oku

 • korneada hiyalin zar: Korneanın arka yüzünde, endotele yapışık olarak bulunan yarı saydam zar. Yangı veya gelişim bozukluğuna bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • endopterigotlar: (Yun, endon: içerde, içinde; pterygion: küçük kanat) Böcekler sınıfında gelişimleri tüm başkalaşım şeklinde olanların yer aldığı alt grup. Holometabola. Böcekler sınıfında gelişmeleri tam başkalaşım biçiminde olanların yer aldığı alt grup, Devamını Oku

 • otosefali: Dölütte alt çenenin gelişmemesi ve kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Devamını Oku

 • fagolizozom: (Yun. phagein: yemek; lysis: erime; soma: vücut) Fagozomla, lizozomun birleşmesinden oluşan sitoplâzmik kesecik. Fagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve alınan maddenin hücre içi sindirimininin gerçekleştiği yer. Devamını Oku

 • eşeyli üreme: İki bireyin bir araya gelmesini gerekli kılan ve gametlerin birbirleriyle döllenmesini sağlayan üreme biçimi. Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması. Devamını Oku

 • nöroblast: (Yun. neuron: sinir; blastos: tomurcuk) Bölünme yeteneğini kaybetmiş, fakat henüz olgunlaşmamış sinir hücreleri. Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde köken hücrelerden sinir hücrelerinin gelişmesiyle ortaya çıkan hücre. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar