kosher slaughter sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kosher slaughter kelimesinin manası:

 1. Koşer kesim

kosher slaughter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • slaughter weight: Kesim ağırlığı Devamını Oku

 • slaughter looses: Kesim firesi Devamını Oku

 • cut 1: Kesme, kesim. kesik. kesim, fason, biçim. dilim, parça. dili hisse, pay. indirim. kesinti. yarma, yol geçirmek için açılan yar. acı söz. 10. kırıcı davranışŸ. Devamını Oku

 • combined cut: Birleşik kesim, kombine kesim Devamını Oku

 • cutting: Kesme, kesiş Kesim Aşı kalemi Devamını Oku

 • kesim firesi: Karkas ağırlığıyla kesim öncesi ağırlığı arasındaki farkın kesim öncesi ağırlığına oranı. Devamını Oku

 • sektör: Bölüm, kol, dal, kesim. Aynı işi yapan topluluk. Devamını Oku

 • geri alım: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslimi fabrika satması durumunda kurulacak tesislerde üretilecek malların, satış bedeli kadarlık kısmını veya bir bölümünü geri satın alması. Devamını Oku

 • geri alım anlaşması: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslimi fabrika satması durumunda kurulacak tesislerde üretilecek malların, satış bedeli kadarlık kısmını veya bir bölümünü geri satın almasına dayanan anlaşma. Devamını Oku

 • geleneksel kalkınma iktisadı: Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan Devamını Oku

 • illegal cut: Kaçak kesim Devamını Oku

 • annual cut: Yıllık kesim Devamını Oku

 • cut off frequency: Kesim sıklığı Devamını Oku

 • cut off value: Kesim değeri Devamını Oku

 • informel sektör: Bk. kayıtdışı kesim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar