koşu yeri yönetmeni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte koşu yeri yönetmeni kelimesinin manası:

 1. Kır koşularında, koşu yeri ile yazman yargıcılarının denetiminden sorumlu yönetmen.

koşu yeri yönetmeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • engelli koşular: Belirli aralıklara konmuş, değişik yükseklikteki on çitli engelin üzerinden aşılarak sürdürülen koşular. Bu koşular uzaklıklarına göre üç ana dala ayrılırlar: 1. 110 m.-440 m.engelli koşular. 2. 220 m.-300 m.engelli koşular. 3. 100 m. bayanlararasıengelli koşular. Devamını Oku

 • mahkeme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi. Duruşma. Devamını Oku

 • sekreter: Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip. Özel veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman. Devamını Oku

 • yönetmenlik: Yönetmen olma durumu. Yönetmenin görevi veya yeri. Devamını Oku

 • çıkışçı yardımcısı: Koşuların yönetmeliklerde gösterilen kurallara uygun olarak yürütülmesinde, çıkış yargıcısına yardımla yükümlü yargıcı. Devamını Oku

 • yönetmen başyardımcısı: Okulda türlü eğitim ve öğretim etkinliklerinin yönetmeliklere göre yürütülmesinden ve bütün çalışmaların okulun amacına uygun olarak düzenlenmesinden ikinci derecede sorumlu olan, yönetmen bulunmadığı zamanlarda onun görevine bakan yönetici. Devamını Oku

 • koşu: Koşarak yapılan yarış. At yarışı Örnek: Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş. N. Cumalı Ok atma yarışmasına özellikle yeniçerilerin verdikleri ad. Devamını Oku

 • yönetim kurulu: Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilmiş kimselerin hepsi, umumi heyet. Başta yönetmen, yönetmen başyardımcısı ve öteki yardımcılar olmak üzere bir eğitim kurumunun yönetim sorumluluğunu taşıyan kimselerden oluşan kurul. Devamını Oku

 • koşu yolu: Sağlıklı yaşam için orman içlerinde veya yol kenarlarında özel olarak düzenlenmiş şerit hâlinde toprak yol. Üstü taş, kum, kömür tozu, kiremit kırığı gibi bir karışımla ya da yapay bir özdekle Devamını Oku

 • düzlük yönetmeni: Düzlükteki çalışmaların düzenli biçimde gerçekleştirilmesinden; oyuncuların, figüranların çağrılmasından; görünçlük donatımının yerleştirilmesinden; çevirime hazır duruma geçilmesinden sorumlu olan görevli. Devamını Oku

 • ses başyönetmeni: Bir televizyon yayınının ses yayınından sorumlu kimse. Seslendirme, yeniden seslendirme çalışmalarını yöneten kimse; ses takımının başkanı. TV Devamını Oku

 • ceza yargılığı: Başkaca yetkili bir yargılık gösterilmemişse, genel ceza yasası yanında özel olarak ceza yargılarını gösteren yasalara göre, suçlulukları duruşma sonunda gerçekleşen kişilerin, cezalarını belirten yargı yeri. Devamını Oku

 • yazmanlık: Yazmanın görevi. Yazmanın makamı, kâtiplik, sekreterlik. Devamını Oku

 • sıralayıcı: Sıralayan, sıraya koyan (kimse). Kır koşularında, varış çizgisini geçen atletlere varış sırasına göre sayı veren yargıcı. Devamını Oku

 • başkatip: Başyazman. Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman Örnek: İki üç gün sonra kendisine saraydaki başkâtibin bir kâtibi gelmiş. A. Ş. Hisar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar