kovalans sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kovalans kelimesinin manası:

 1. Bk. değerdeşlik

kovalans ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kovalans: Bk. değerdeşlik Devamını Oku

 • kovalans: Bk. değerdeşlik Devamını Oku

 • ikincil fotosensitizasyon: Karaciğerde meydana gelen bozukluk veya dolaşım sistemiyle ilgili problemlere bağlı olarak karaciğerde ışığa duyarlı kılan maddelerin etkisiz h Devamını Oku

 • basiller hemoglobinüri: Sığır ve koyunlarda bazen de keçilerde ve domuzlarda akut seyirli, Clostridium haemolyticum’dan kaynaklanan, yüksek ateş, damar içi hemolizis, hemoglobinüri, sarılık ve karaciğerde genellikle büyük ve bir alanda pıhtılaşma nekrozunun varlığıyla belirgin, oldukça ölümcül toksemik bir enfeksiyon, enfeksiyöz ikterohemoglobinüri. Fasciola hepatica karaciğerde başlangıç lezyonlarının başlıca nedenidir. Devamını Oku

 • equal: (ed veya -Ied, -ing veya -ling)eşit olmak, bir olmak Eşdeğerde olmak,muadili olmak. Devamını Oku

 • akciğer kompliyansı: Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır. Devamını Oku

 • kırpışmalı ışıkölçer: Bir görsel ışıkölçer. Bu ışıkölçerde ışık, ölçüştürülecek kaynakların bir birinden bir öbüründen, art arda değişerek aydınlatılan aynı ve tek bir alan parçasından yansıyarak göze gelir.kırpışmalı ışıkölçerde değişme hızı (frekansı), renklerin erime (birbiri içinde eriyip karışma) frekansından yüksek, ama parıltıların erime frekansından alçak olmak üzere, uygun bir biçimde seçilmelidir, bkz. görüntü erîme frekansı, eşitlik ışıkölçeri. Devamını Oku

 • sulkus vena umbilikalis: Karaciğerde, embriyonal devrede vena umblicalis’i alan oluk. Karaciğerde, embriyonel devrede v. umblicalis’i alan oluk.Dgr.: anat. sulcus venae umbilicalis Devamını Oku

 • eozinofilik pnömoni: Köpeklerde nedeni bilinmeyen, akciğerde eozinofil infiltrasyonu, kanda eozinofili, egzersiz ve solunum güçlüğüyle belirgin hastalık, akciğerin infiltrasyonlu eozinofili sendromu. Köpeklerde kalp kurdu hastalığında akciğerde tutulan mikrofilariyaların nötrofiller ve eozinofiller tarafından kuşatılması Devamını Oku

 • altın paritesi: Bk. altın değerdeşliği Devamını Oku

 • tantamount: To ile eşit, müsavi, aynı. Eşit, aynı değerde Devamını Oku

 • dolar paritesi: Bk. dolar değerdeşliği Devamını Oku

 • eşdeğerlilik: Eşdeğerde olma durumu. Devamını Oku

 • mandolin: İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı. Devamını Oku

 • interest rate parity theory: Faiz değerdeşliği kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar