kreatin fosfat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kreatin fosfat kelimesinin manası:

 1. Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için kısa süreli bir enerji kaynağı olan, kas egzersizleriyle ATP düzeyi azalınca fosforil grubunu yeniden ATP oluşturmak üzere ADP'ye vererek kaslardaki ATP düzeyini sabit tutmaya yarayan, kreatin ve fosforik asitten oluşmuş, yüksek enerjili fosfatın önemli bir depo biçimi ve fosfoguanidin türevi organik bir bileşik, kreatin fosforik asit, fosfokreatin.

kreatin fosfat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden Devamını Oku

 • fosfat: Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal Devamını Oku

 • kreatin kinaz: Kas ve beyin dokusunda ATP ve kreatinden, kreatin fosfat ve ADP oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magnezyumla aktive edilen, miyokard infarktüsü ve kas hastalıklarında serumda düzeyi yükselen transferaz sınıfından bir enzim, CK, CPK, kreatin fosfokinaz. Devamını Oku

 • kreatin fosforik asit: Kreatin fosfat. Devamını Oku

 • sodyum fosfat: Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4). Mono sodyum fosfat, di sodyum fosfat ve tri sodyum fosfat olmak üzere üç formu olan sodyum kaynağı. Devamını Oku

 • fosfat örtme: Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan fosfat örtüsüyle örtme işlemi. fosfatlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • kreatin fosfokinaz: Kreatin kinaz. Devamını Oku

 • kalsiyum fosfat: Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. Devamını Oku

 • fosfat kayası: Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı. Devamını Oku

 • nikotinamit adenin dinükleotit fosfat nadp: Bir fosfat grubunun NAD’ye eklenmesi ile oluşan bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, özellikle biyosentez yolunda hidrojen (elektron) alıcı gibi davranan ve NADPH’ye indirgenen ve hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan bir madde. Devamını Oku

 • gliserol fosfat: Po4.C3H5(Oh)2 PO4.C3H5(OH)2 radikali içeren gliserol fosforik asitin bir tuzu. Devamını Oku

 • pentoz fosfat yolu ppp: Glikoz 6-fosfatın kısmen oksidasyonu ile NADPH şekline indirgenen ve CO2 ile riboz 5-fosfat meydana getiren olayı başlatan reaksiyonlar dizisi. Kırmızı kan hücrelerinde NADPH’nin yegâne kaynağı olan, yağ hücrelerinde daha çok görülen, fotosentezde CO2’in hekzozlara girişi ile ilgili reaksiyonlar. Devamını Oku

 • disodyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü Na2HP04 olarak belirtilen bir sodyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

 • dikalsiyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü CaHP04 olan bir kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları, DCP. Devamını Oku

 • inorganik fosfat: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon veya anyonların karışımı, ortofosfat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar