krom oksit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte krom oksit kelimesinin manası:

 1. Hayvan beslemede yemlerin sindirilme derecesini belirlemek için kullanılan belirteç madde.

krom oksit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • in vitro: Yapay ortamda Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde (Petri kapları, kültür şişeleri vb.) yetiştirilmeleri veya bulunmaları. Devamını Oku

 • naylon kese: Yemlerin sindirilme derecelerini belirlemek için kullanılan, işkembede sindirilmeyen naylon kumaştan yapılmış, genelde 40 mikron gözenek çapında ve 7-14 cm ebatlarında özel olarak hazırlanmış kese. Devamını Oku

 • üre muamelesi: Hayvan beslemede kaba yemin protein oranını ve sindirilme derecesini artırmak amacıyla kaba yemin ağırlığı kadar suya % 4-5 üre olacak biçimde katılarak bu karışımın kaba yem ile 1:1 (kg:kg) oranında karılması ve üzerinin örtülerek bir süre bekletildikten sonra hayvanlara yedirilen bir uygulama. Devamını Oku

 • kalsiyum oksit: Susuz veya sönmemiş kireç. Formülü CaO olan, yanmış kireç veya kostik kireç olarak bilinen, ticari şekli kireçtaşı, kalsiyum karbonatın fırınlarda karbondioksit uzaklaşıncaya kadar kavrulması ile elde edilen, kağıt hamuru ve Devamını Oku

 • krom boyası: En önemlisi sodyum dikromat olan ve krom boyası Mordan olarak kullanılan bir krom bileşiği ile yünü boyamakta kullanılan asit boyalarının bir sınıfı. Devamını Oku

 • oksit: Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde. Oksijenin başka bir öğe ya da organik kök ile yaptığı bileşik. Devamını Oku

 • aluminyum oksit: Formülü Al3O3, mol kütelesi 101,96 g olan , doğada korund mineralleri olarak ve killerin yapısında bulunan ,boksit, nefelin, kaolin ve şaplardan elde edilen, alüminyum üretiminin ana maddesi ve korund aşındırıcı materyal olarak ve ayrıca adsorban ve katalizör olarak da kullanılan, yapay olarak elde edilen korund kristallerinden kuyumculukta istifade edilen, amfoter özellik gösteren, suda çözünmeyen, bazlarla Devamını Oku

 • kaba yem ürünleri: Hayvan beslemede kaba yem olarak kullanılan ürünler. Devamını Oku

 • krom: Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C’de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış. Devamını Oku

 • krom 51: Krom elementinin nötron bombardımanı ile elde edilen ve gama ışınları yayan 51 kütleli izotopu. Devamını Oku

 • krom kaplı: Krom kaplama işlemi uygulanmış olan. Devamını Oku

 • krom kaplama: Genellikle yenime karşı korumak ve güzel bir görünüş vermek ereğiyle, metal yüzeyleri, kromla kaplama işlemi. Devamını Oku

 • krom alaşımı: Kromun öteki elementlerle yaptığı krom temelli alaşım. Devamını Oku

 • sert krom kaplama: Genellikle, boyutsal tümleme, aşınım, ısı ve yenim direncini yükseltme amacıyle yapılan, kalın bir örtü oluşturan krom kaplama işlemi. işleyimsel ya da mühendislik krom kaplaması diye de bilinir. Devamını Oku

 • melas damıtma çözünürleri kurusu: Melasın maya fermantasyonunda oluşan alkolün damıtma yoluyla alınmasından sonra ele geçen kalıntısının kurutulmasıyla elde edilen, hayvan beslemede kullanılan, bir yan ürün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar