kromoargentaffin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kromoargentaffin kelimesinin manası:

 1. (Yun. chroma: renk; argentum: gümüş) Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

kromoargentaffin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • monokromatik: (Yun. monos: tek; chroma: renk) 1. Tek renkli. 2. Renk görmeyen sadece parlaklık gören; renk körü. Tek dalga boylu, pratikte çok dar dalga boyu bölgesi anlamındadır. Devamını Oku

 • renk hücresi: (Yun. chroma: renk; pherein: taşımak) Renk maddesi taşıyan hücre. Pigment hücresi. Devamını Oku

 • ökromatin: (Yun. eu: iyi; chroma: renk) Çekirdek içinde bulunan ve genellikle açık renkli görülen, hücre sentez fazında iken boyayı az emen, hücre bölünmesi ilerledikçe boyanma özelliği artan, bölünmenin sonuna doğru tekrar azalan, kromozomların aktif genleri kapsadığı düşünülen bölgesi. Devamını Oku

 • akromatik: Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez. Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). Devamını Oku

 • normokromik: (Yun. chroma: renk) Normal miktarda hemoglobin kapsayan kırmızı kan hücreleri. Devamını Oku

 • renk uyumu: (Yun. a: …sız; chroma: renk) Hayvanın kendi rengini çevresinin rengine uydurması ile oluşan bir korunma biçimi. Devamını Oku

 • kromozom tüpçükleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların kinetokorlarda bağlandığı iğ ipliğine ait mikrotüpçükler. Devamını Oku

 • kromozom tüpçükleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların kinetokorlarda bağlandığı iğ ipliğine ait mikrotüpçükler. Devamını Oku

 • kromozom teorisi: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori. Devamını Oku

 • fikokrom: (Yun. phykos: su yosunu; chroma: renk) Alglerde bulunan pigment için kullanılan genel terim. Devamını Oku

 • kromosentrum: (Yun. chroma: renk; kentron: merkez) İnterfaz halindeki hücre çekirdeğinde kromatin maddesinin meydana getirdiği yoğun yapı. Devamını Oku

 • kromozom kaybı: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Hücre bölünmesi esnasında, yavru hücrelere geçmesi gereken bir kromozomun kaybolması ya da oluşan yeni hücreye ulaşamaması. Devamını Oku

 • kromozom çatısı: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomlardan histonların uzaklaştırılması ile meydana gelen ve kardeş kromatit şeklini gösteren proteinsi yapı. Devamını Oku

 • kromoblast: (Yun. chroma: renk; blastos: tomurcuk) Pigment hücresi veren embriyo hücresi. Devamını Oku

 • telvin: Renk verme, boyama. renk verme, boyama Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar