kromozom teorisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kromozom teorisi kelimesinin manası:

 1. (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori.

kromozom teorisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kromozom tüpçükleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların kinetokorlarda bağlandığı iğ ipliğine ait mikrotüpçükler. Devamını Oku

 • kromozom tüpçükleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların kinetokorlarda bağlandığı iğ ipliğine ait mikrotüpçükler. Devamını Oku

 • kromozom kaybı: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Hücre bölünmesi esnasında, yavru hücrelere geçmesi gereken bir kromozomun kaybolması ya da oluşan yeni hücreye ulaşamaması. Devamını Oku

 • kromozom çatısı: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomlardan histonların uzaklaştırılması ile meydana gelen ve kardeş kromatit şeklini gösteren proteinsi yapı. Devamını Oku

 • kromozom bozuklukları: (Yun. chroma: renk; soma: vücut; aberrare: sapmak) Genetik maddenin delesyonu, kopyalanması ya da yeniden düzenlenmesi esnasında ortaya çıkan kromozom içinde ya da kromozomlar arasındaki anormallikler. Kromozom aberasyonu, kromozom anormallikleri. Devamını Oku

 • asentrik kromozom: (Yun. a: …sız; kentron: merkez; chroma: renk; soma: vücut) Mitozda veya mayozda kutuplara göç edemeyen sentromersiz kromozom veya kromozom parçası. Akinetik kromozom. Devamını Oku

 • kromozom köprüsü: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Genellikle kromozomlarda meydana gelen anormallikler sonucu oluşan, disentrik bir kromozomun iki sentromerinin karşılıklı kutuplara çekilmesi nedeniyle, anafaz kromozomlarının birbirinden uzaklaşan grupları arasında oluşan köprü. Bu tür yapılarda, asentrik kromozom parçaları mevcuttur. Devamını Oku

 • kromozom tipleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların üzerindeki sentromerlerin yerine göre gruplandmlması. Sentromerin kromozomun tam ortasında bulunmasıyla kromozomu iki eşit kola ayırdığı V şeklindeki metasentrik kromozomlar, kolların eşit olmadığı L şeklindeki submetasentrik kromozomlar, sentromerin uca yakın bulunduğu İ şeklindeki akrosentrik kromozomlar, sentromerin en uçta yer aldığı I şeklindeki telosentrik kromozomlar olarak graplandırılırlar. Devamını Oku

 • homolog kromozom: Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom. (Yun. homologos: aynı fikirde olan; chroma: renk; soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, Devamını Oku

 • lipoit teorisi: Ölümün yüksek sıcaklıkta, plâzma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süren teori. Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • kıtaların kayması teorisi: Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • kromozom: Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim. Kromatinden oluşan ve çekirdek bölünmesi sırasında ipliksi Devamını Oku

 • evrim teorisi: Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi. Devamını Oku

 • ağ teorisi: Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileşimle bağlandığını söyleyen teori. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar