kronik hipertrofik pilorik gastropati sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kronik hipertrofik pilorik gastropati kelimesinin manası:

 1. Orta ve ileri yaşlı, küçük ırk köpeklerde, mukozanın ve/veya dairesel düz kasların hipertrofisi sonucu midede pilorisin tıkanması, mukozanın kıvrımlı görünümüyle birlikte kronik kusma, ağırlık kaybı ve mide genişlemesiyle belirgin bir sendrom.

kronik hipertrofik pilorik gastropati ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hipertrofik gastropati: Patolojik olarak büyümeyle belirgin mide hastalığı. Devamını Oku

 • pilorik obstruksiyon: Yabancı cisimler, pilorik sfinkter spazmı ve tümör gibi nedenlerle pilorisin kısmi veya tam tıkanması. Devamını Oku

 • kronik nüksedici işkembe şişkinliği: Geviş getirenlerde kısa zaman içinde tekrarlanarak ortaya çıkan üst gaz keseli veya fermantasyonlu seyreden işkembe genişlemesiyle belirgin timpani, kronik nüksedici rumen timpanisi, kronik timpani, timpania ruminis kronika rezidivaria. Devamını Oku

 • hipertrofik antritis: Midede antrum mukozasının kalınlaşması ve kıvrımlı bir görünümüyle belirgin yangısı. Köpeklerin kronik hipertrofik pilorus gastropati sendromunda görülür Devamını Oku

 • kronik mide dilatasyonu: Kronik mide genişlemesi. Devamını Oku

 • hipertrofik siroz: Hücre hasarı sonucu karaciğerde oluşan bağ doku artışı ve hepatohücresel rejenerasyon sonucu karaciğerin boyutlarının büyümesi belirgin kronik ilerleyici patolojik değişim, Hannot sirozu. Devamını Oku

 • kronik solunum sistemi hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. Devamını Oku

 • kronik miyelomonositik lösemi: Köpeklerin anizokromi, anizositozis, poikilositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, çoğunlukla beş yaşından büyük köpeklerde görülen lösemi çeşidi. İştahsızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve egzersiz toleransında azalma, mukozalarda solgunluk ve ağız boşluğunda ülserler dikkat çeker. Devamını Oku

 • hipertrofik osteopati: İnsan ve hayvanlarda göğüs boşluğındaki veya karın içi organlarındaki yangısal değişimlere veya tümör olgularına bağlı olarak tüm bacak kemiklerinde birden kemik zarı uzunluğu boyunca, çok sayıda, bakışımlı, siğil veya karnabahar görünümünde osteofit adı verilen kemik çıkıntılarının veya düğümcüklerinin oluşumuyla belirgin sendrom, akropaki, HOA ikincil hipertrofik akciğer osteopatisi, ikincil hipertrofik pulmoner osteopati, Marie-Bamberger osteopatisi. Oluşumundan nörojenik Devamını Oku

 • hipertrofik osteodistrofi: Genç ve hızlı büyüme temposuna sahip iri yapılı köpeklerde, özellikle Weimaraner ırkında, ateş ve şiddetli topallıkla birlikte büyük kemiklerin metafiz bölgelerinde şişkinlik, kanama ve osteoblast nekrozu, atardamarlarda kireçlenme, kalp, akciğer ve böbrek yangısıyla belirgin, nedeni konusunda, C vitamini yetersizliği, D vitamini fazlalığı veya aşın beslenme gibi farklı görüşler öne sürülen bir hastalık, Barlow hastalığı, Möller- Devamını Oku

 • akciğer kalp hastalığı: Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur. Devamını Oku

 • histiyositik ülserli kolon yangısı: Kronik kanlı-sümüksü ishal, kusma, protein kaybı ve kaşeksiyle seyreden, nedeni bilinmeyen ve sadece köpeklerde görülen mukoza, submukozada ve ilgili lenf yumrularında, PAS pozitif granüller içeren yoğun makrofaj infiltrasyonu ve ülserleşmeyle belirgin kolon yangısı, köpeklerde histiyositik ülserli kolitis. Özellikle bokser ve Fransız buldok ırkı köpeklerde görülür. Devamını Oku

 • eozinofilik mide bağırsak yangısı: Mideden düz bağırsağa kadar sindirim sisteminin bir veya daha fazla bölümünde, yerel veya yaygın, eozinofil hücre infiltrasyonu, mukoza erozyonu ve villus atrofisiyle birlikte ishal, kusma, melena ve kanda eozinofiliyle belirgin gıda maddelerine karşı biçimlenen alerjik sendrom, köpeklerde eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik gastroenteritis. Esas olarak köpeklerde, özellikle de Alman kurt köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • eozinofilik mide bağırsak yangısı: Mideden düz bağırsağa kadar sindirim sisteminin bir veya daha fazla bölümünde, yerel veya yaygın, eozinofil hücre infiltrasyonu, mukoza erozyonu ve villus atrofisiyle birlikte ishal, kusma, melena ve kanda eozinofiliyle belirgin gıda maddelerine karşı biçimlenen alerjik sendrom, köpeklerde eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik gastroenteritis. Esas olarak köpeklerde, özellikle de Alman kurt köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • gastropati: Mide hastalıklarının genel adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar