ksifido serker sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ksifido serker kelimesinin manası:

 1. Basit kuyruk yapısına sahip, ön kısmında delici bir iğnesi bulunan, stilet bezleri ve boşaltı bezleri aynı tipte olan serker tipi.

ksifido serker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gimnosephalo serker: İki eşit çekmen, iyi gelişmiş yutak, yemek borusu ve bağırsağı bulunan basit kuyruklu serker tipi. Devamını Oku

 • amfistom serker: Karın çekmeninin silindir biçiminde ve kuyruk kökünde yer alan serker tipi. Devamını Oku

 • distom serker: Vücudun arka nihayetine yakın karın çekmeni ve ön nihayetinde ağız çekmeni bulunan en yaygın serker tipi. Vücudun arka kısmına yakın ventral bir çekmen ve ön kısmında ağız çekmeni bulunan en Devamını Oku

 • kistoserkoz serker: Vücut iyi gelişmiş olan kuyruğun kaidesindeki boşluğa invagine olmuş, kuyruğu çatallı veya düz olan serker tipi. Devamını Oku

 • furkoserkoz serker: Schistosoma’Ların son konak için enfektif olan larvası. Bu larvanın çatal biçiminde bir kuyruğu ve kuyruk gövdesinde alev hücreleri bulunmaktadır, furkoserker. Devamını Oku

 • serker: Trematodların gövde ve kuyruk kısımlarından meydana gelen, kimileri su bitkileri üzerinde, kimileri balık dokularında, kimileri su artropodlarının vücut boşluklarında metaserker h Sporokist veya redi içerisinde aseksüel üremeyle meydana gelen genç Devamını Oku

 • serker: Trematodların gövde ve kuyruk kısımlarından meydana gelen, kimileri su bitkileri üzerinde, kimileri balık dokularında, kimileri su artropodlarının vücut boşluklarında metaserker h Sporokist veya redi içerisinde aseksüel üremeyle meydana gelen genç Devamını Oku

 • serker dermatitisi: Schistosoma serkerleriyle kontamine sularla temas eden insanlarda deriden giren ancak dolaşıma geçemeden ölen serkerlerin oluşturduğu kaşıntılı, papüler deri kızarıklıkları, deri şistosomozisi, şistosom dermatitisi, yüzücü dermatiti, yüzücülerin kaşıntılı dermatitisi, deniz tarağı avcısı kaşıntısı. Devamını Oku

 • tübüler bezler: Morfolojik olarak, basit tüp şeklinde (bağırsak bezleri), büküntülü tüp şeklinde (ter bezleri) ya da dallı tüp (mide bezleri ) şeklinde olan bezlere verilen genel ad. Devamını Oku

 • kemikli balıklar: Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı. (Yun. teleos: tükel; oston: kemik) Balıkların (Pisces), tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, iskeletleri tüm olarak kemikleşmiş, ktenoyit ya da sikloyit Devamını Oku

 • üropig bezleri: (Yun. orrus: kuyruk sokumu kemiğinin ucu; pyge: rampa) Su kuşlarının kuyruk tarafinda bulunan, salgısı gaga ile tüylerin arasına dağılarak yağ tabakası meydana getiren ve suyun geçmesine imkân vermeyen özel yağ bezleri. Devamını Oku

 • gerçek kemikli balıklar: İskeletleri tüm olarak kemikleşmiş, ktenoit veya sikloit tipte pullarla, bazen de kemik plakalarla örtülü, her iki yanlarında dörder solungaç bulunan, kuyruk yüzgeçleri homoserk olan bir üst takım. Devamını Oku

 • kassı epitel: Bezlerin alt kısmını dıştan sitoplâzmik uzantıları ile saran, kasılma yeteneğinde olan, salgı hücreleri salgı ile dolduğunda kasılarak hücrelerin salgısını lümene boşaltmasını sağlayan, özellikle ter bezleri, tükrük bezleri, gözyaşı bezleri ve meme bezleri etrafında bulunan özelleşmiş epitel hücreleri. Miyoepitel. Devamını Oku

 • gözyaşı bezleri: Gözyaşı ve göz kapağında bulunan bezler, gözyaşı bezeleri. Göz çukurunun dış üst yanına yerleşmiş, ayrı loplardan oluşan, göz kapağının iç tarafına açılan, 6-12 kanalı olan tübüloalveolar tipte, seröz tip salgılı, Devamını Oku

 • heteroserk kuyruk yüzgeci: (Yun. heteros: diğer; kerkos: kuyruk) Balıklarda, üst parçanın alttakinden daha uzun olduğu ve içinde omurganın ucunun bulunduğu kuyruk yüzgeci tipi. Bazı balıklarda, kuyruk yüzgecinin üst ve alt parçalarının farklı uzunlukta Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar