ksiloz xyl sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ksiloz xyl kelimesinin manası:

 1. Bazı bitkilerin hücre duvarında bulunan beş karbonlu bir aldoz şeker. Odun şekeri.

ksiloz xyl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ksiloz: Bk. odun şekeri (II) Beş karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri. Devamını Oku

 • galaktoz: Süt şekeri. Altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri. Bir disakkarit olan laktozda, glikozla beraber bitki hücre duvarındaki pektinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan bir monosakkarit, beyin şekeri. Devamını Oku

 • glikoz: Özellikle üzüm suyunda bulunan karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan şeker, üzüm şekeri (CH2-OH-(CHOH)4-CHO). Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz. Devamını Oku

 • arabinoz: Özellikle bitki zamklarında, pektinlerde ve hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri. Özellikle bitki zamklarında ve hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri. Devamını Oku

 • mannoz man: Birçok glikoproteinlerde ve polisakkaritlerde, özellikle bitki duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu aldoz şekeri. Devamını Oku

 • riboz: Ribonükleik asitlerin ve ribonükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şeker. Formülü CH2OH(CHOH)3CHO, mol kütlesi 150,1 g olan, D-riboz; bazı nükleik asit ve koenzimlerin bileşiminde furanozit ve piranozit şeklinde bulunabilen bir pentoz Devamını Oku

 • mannoz: Memeli hücrelerinde bulunmayan, genellikle bakterilerde bulunan, altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden bir hekzos şeker. Devamını Oku

 • ramnoz rha: Bazı gram negatif bakterilerin hücre duvarında ve bitki hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu bir şeker. Devamını Oku

 • laktoz: Sütte bulunan, sütün buharlaşmasıyla kristal durumunda toplanan şeker, süt şekeri (C12H22O11). Sütte bulunan ve sütün buharlaşması ile kristal hâlde toplanan bir disakkarit (glikoz+ galâktoz). Süt şekeri. Devamını Oku

 • transaldolaz: Ketoz şekerlerden aldoz şekerlere üç karbonlu birimlerin transferini sağlayan ve beş karbonlu şekerlerden altı karbonlu şekerlerin üretiminde görev alan enzimlerden biri. Devamını Oku

 • aldose: Aldoz Aldoz, aldehit grubunu kapsayan şŸeker (Kimya) Devamını Oku

 • fruktoz: Meyve şekeri. Tatlı meyvelerde ve balda bulunan, C6H12O6 kapalı formülüne sahip heksoz sınıfından bir şeker. Devamını Oku

 • şeker: Kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Devamını Oku

 • aldose reductase inhibitor: Aldoz redüktaz inhibitörü, (Farmakoloji) aldoz redüktaz enziminin aktivitesini önleyen ilaçlar sınıfı (halen şŸeker hastalığŸındaki göz veya sinir hasarının olası tedavisi için ürerinde çalışŸılır) Devamını Oku

 • selüloz: Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5). Doğada bitkilerin göze zarlarında bulunan özdek, ağaç elyafı; film tabanlarındakiselüloz asetat ileselüloz Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar