küçük boğmaklı toygar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte küçük boğmaklı toygar kelimesinin manası:

 1. Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Türkiye'de Anadolu'nun orta, güney ve doğu kısımlarında yazın görülen, dağlık bölgelerin yüksek kısımlarında yaşayan, kışın yarı çöl tipindeki bölgelerde bulunan, 16.5 cm kadar uzunlukta, böcek ve tanelerle beslenen göçmen bir kuş. Küçük boğmaklı tarla kuşu.

küçük boğmaklı toygar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • boğmaklı toygar: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, sırtı kül kahverengi, karnı beyaz renkli, Akdeniz memleketlerinde kuluçkaya yatan, böcekler, böcek lârvaları ve sebze taneleri ile beslenen, göçmen bir tür. Devamını Oku

 • orman toygarı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Türkiye’nin her yerinde görülen, fundalık, seyrek ağaçlı yerler, kumlu tarlalarda yaşayan, böceklerle beslenen yerli bir tür. Ağaç tarla kuşu. Devamını Oku

 • boğmaklı ardıç: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, uzunluğu 27 cm kadar, erkeği kara, dişisi kahverengi olan, Avrupa ve Ön Asya’da dağlarda yaşayan, Türkiye’de Trakya, Batı, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kışlayan ve böceklerle beslenen göçmen bir tür. Kolyeli ardıç. Devamını Oku

 • çorak toygarı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Hatay ili sınırları içinde yerli, Anadolu’nun diğer bölgelerinde yazın kuluçkaya yatan, step ve çöllerde yaşayan, tane ve böceklerle beslenen, göçmen bir tür. Küçük tarla kuşu. Devamını Oku

 • kızılca kuyrukkakan: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye’de Anadolu’nun güneydoğu kısmında göç esnasında görülen, taşlık yamaçlarda, kışın yarı çöl tipindeki arazide yaşayan, 14 cm kadar uzunlukta olan, böceklerle beslenen, göçmen bir tür. Al kuyrukkakan. Devamını Oku

 • kara toygar: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Batı ve Ön Asya’da steplerde yaşayan, 20 cm kadar uzunlukta, karnı ak, sıra soluk pas rengi olan bir tür. Kara tarla kuşu. Devamını Oku

 • tepeli toygar: Tepeli tarla kuşu. Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından 18 cm kadar uzunlukta, sırtı kül kahverengi, karnı beyaz kül rengi olan, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da tarlalarda yaşayan Devamını Oku

 • ak kanatlı toygar: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudidae) familyasından, Türkistan ve Rusya’da ekili steplerde yaşayan, 17 cm kadar uzunlukta, sırtı kül kahverengi, karnı beyaz, erkeğinin tepesi kırmızı olan bir tür. Ak kanatlı tarla kuşu. Devamını Oku

 • bozkır toygarı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (Alaudae) familyasından, 14 cm kadar uzunlukta sırtı toprak rengi, karnı ak, Palearktik bölgenin güneyinde kumlu ovalarda yaşayan, yurdumuzun her tararında kuluçkaya yatan, tane ve böceklerle beslenen göçmen bir tür. Kısa parmaklı tarla kuşu. Devamını Oku

 • küçük sıvacı kuşu: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sıvacı kuşugiller (Sittidae) familyasından, 12 cm kadar uzunlukta, sırtı ve karnı kül rengi olan, gözlerinin üzerinde kara bir çizgi bulunan, Anadolu’da çam ormanlarında yaşayan bir tür. Anadolu sıvacı kuşu. Devamını Oku

 • duvar tırmaşık kuşu: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının,duvar tırmaşık kuşugiller (Tichodromadidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya’da kayalıklarda yaşayan, Türkiye’nin Orta, Güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen, sırtı ve karnı kül rengi, kanatları kara, ak ve kırmızı olan bir tür. Devamını Oku

 • kızılkuyruk: Karatavukgillerden, kışın göçen, küçük, güzel bir kuş (Phoenicurus). Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Avrupa, Orta ve Ön Asya’da bahçe ve ormanlarda yaşayan, Türkiye’nin tamamında yazın kuluçkaya yatan, Devamını Oku

 • alaca kuyrukkakan: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye’de Batı Anadolu hariç bütün bölgelerde göç esnasında görülen, fundalık, açık ve taşlık arazide, dağ yamaçlarında, nehir kıyılarında ve bahçelerde yaşayan, böceklerle beslenen, 14.5 cm kadar uzunlukta göçmen bir tür. Beyaz tepeli kuyrukkakan. Devamını Oku

 • çayır incir kuşu: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, Avrupa ve Kuzey Asya’da çayır ve bataklıklarda yaşayan, Türkiye’de Orta Anadolu’nun kuzey tarafları ile Orta Karadeniz bölgesinde göç esnasında görülen, diğer bölgelerde ise kışlayan, 15 cm kadar uzunlukta, böcek ve böcek lârvaları ile beslenen göçmen bir tür. Devamını Oku

 • küçük boğmaklı tarla kuşu: Bk. küçük boğmaklı toygar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar