küçük dil ünsüzü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte küçük dil ünsüzü kelimesinin manası:

 1. Akciğerlerden gelen havanın art damakta küçük dilin çevresinden sızarak çıkmasıyla oluşan ünsüz: ğ.

küçük dil ünsüzü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • küçükdil ünsüzü: (Derleme.. küçükdil kayıcı konsonu) Ciğerlerden gelen havanın, artdamakta küçükdilin etrafından sızarak çıkmasıyle meydana gelen ünsüz: Ekmeğe, kabağa örneklerindeki ğ (ğ) ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • ön damak ünsüzü: Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla ön damağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak oluşturduğu ünsüz: kedi, gelin, yeni gibi. Devamını Oku

 • gırtlak ünsüzü: Akciğerlerden gelen havanın gırtlaktaki yarı kapalı engellere çarpıp gevşemesi ile oluşan sert ünsüz. Derleme.. gırtlak sessizi, gırtlak üfleme fonemi, soluma fonemi, gırtlak sürtünme fonemi) Ciğerlerden gelen havanın gırtlaktaki yarı kapalı Devamını Oku

 • patlayıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ses yolundaki herhangi bir engele çarpmasıyla oluşan ünsüz: b, p, c, ç, d, t, g, k. (Derleme., kapanma fonemi, patlayıcı konson, patlamalı konson, patlayıcı fonem) Ciğerlerden gelen Devamını Oku

 • öndamak ünsüzü: (Derleme., öndamaksı konson, öndamak fonemi, öndamaksıl) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle öndamağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak meydana getirdiği ses: k, g, ğ, y ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • sızıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele Devamını Oku

 • artdamak ünsüzü: (Derleme., artdamak konsonu, artdamaksı konson, artdamak fonemleri) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle artdamağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak bazen de sızarak meydana getirdiği ünsüzler : k, g, ğ, k (altı noktalı) , g (altı noktalı) , ğ (altı noktalı) vb. Devamını Oku

 • akıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz (r, l, ğ, y). (Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın Devamını Oku

 • tonsuz ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın ses tellerinde titreşime uğramadan ve ton almadan boğumlanması ile oluşan ünsüz, ötümsüz ünsüz, sert ünsüz: ç, f, h, k, p, s, ş, t. Ciğerlerden gelen havanın ses Devamını Oku

 • art damak ünsüzü: Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla art damağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak, bazen de sızarak oluşturduğu ünsüz: kara, gayrı, yağmur kelimelerindeki k, g, ğ ünsüzleri gibi. Kalın ünlüler ile hece Devamını Oku

 • art avurt ünsüzü: Dil ucunun art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses. Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının geriye doru yatıp büyükçe bir çukur oluşturması ve ciğerlerden gelen havanın daha geriden Devamını Oku

 • ağız ünsüzü: Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ünsüz. Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan Devamını Oku

 • ön avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından çıkan ünsüz. Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının önde biraz çukurlaşarak yanlarını açık bırakması ve ciğerlerden gelen havanın gevşek kalan bu Devamını Oku

 • süreksiz ünsüz: (Derleme., sert ünsüz, tonsuz konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpması ile meydana gelen ve verdiği ses süreksiz olan ünsüz: p, t, ç, k, (k) , f, s, ş, h, (h) vb. Devamını Oku

 • boğumlanma: Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak ses olarak çıkması, telaffuz, artikülasyon. Boğumlanmak işi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar