kudsiyye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kudsiyye kelimesinin manası:

 1. (bkz. kudsi)
 2. (ar.) ka. - (bkz. kudsi).

kudsiyye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maanıi kudsiyye: Kudsi manalar. (Osmanlıca’da yazılışı: maanî-i kudsiyye) Devamını Oku

 • ehadııışııı kudsiye: (Bak: Hadis-i Kudsi) (Osmanlıca’da yazılışı: ehad–ııış-ııı– kudsiye) Devamını Oku

 • hadısi kudsı: Manası Peygamberimiz’e (A.S.M.) vahy veya ilham edilen, kelimesi kendisinden sudur eden kudsi kelam. (Osmanlıca’da yazılışı: hadîs-i kudsî) Devamını Oku

 • leylei kadr: Ramazan-I mübarekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur’an ayetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece. (Bak: Ramazan) (Osmanlıca’da yazılışı: leyle-i kadr) Devamını Oku

 • mukaddesat: Kutsal sayılan her türlü inanç ve davranışlar. (Mukaddes. C.) Kudsi olanlar. Mukaddes olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: mukaddesât) Devamını Oku

 • emri bilmaruf, nehyi anil: Dinin emirlerini, Kur’ani ve İslami hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men’edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslami hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men’edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi adabına itaat ve riayet ederek ifa etmek lazımdır, zira bu itaat da dinimizin emirlerindendir.) (Osmanlıca’da yazılışı: emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-) Devamını Oku

 • emri bilmaruf, nehyi anilmünker: Dinin emirlerini, Kur’ani ve İslami hakikatleri neşretmek ve bildirmek, men’edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslami hususları emretmek ve teşvik etmek, kötülüğü men’edip yaptırmamağa sevketmek. (Fakat bu kudsi vazifeyi adabına itaat ve riayet ederek ifa etmek lazımdır, zira bu itaat da dinimizin emirlerindendir.) (Osmanlıca’da yazılışı: emr-i bi-l-maruf, nehy-i anil-münker) Devamını Oku

 • mukaddes: Kutsal Örnek: Bizim vazifemiz her şeyden mukaddestir. Ö. Seyfettin Bk. kutsal Kutsal, mübarek. Devamını Oku

 • tahsinat: Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.(Bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların Saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kasd-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise bizzarure o Sani’de san’atına karşı kuvvetli bir rağbet ve kudsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami’ ve letaif-i san’atı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren Devamını Oku

 • ünvanı mülahaza: Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.(Mi’raciyedeki maceralar, malumumuz olan manalarla, o kudsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvan-ı mülahazadır; birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvi ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır. Ve kabil-i tabir olmayan bazı manalara birer kinayedir. Yoksa Devamını Oku

 • kutsal: Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes Örnek: Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım. H. E. Adıvar Bozulmaması, dokunulmaması, Devamını Oku

 • sahretullah: beytü’l-makdis’de beni israil peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. hz. peygamber (s.a.s) miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır Kudüs’te, Beyt-i Mukaddes’te çok eski ve tarihi bir kaya. Hazret-i Peygamber (A.S.M.), Mir’ac Devamını Oku

 • kabe: Bir kimsenin taptığı, kutsal saydığı yer. Mekke’de bulunan, Müslümanlarca ziyaret ve tavaf edilen kutsal yer. Devamını Oku

 • mefharı kainat: (Mefhar-i Mevcudat) Kainatın, kendisi ile iftihar ettiği zat manasına Hz. Muhammed’e (A.S.M.) alem olmuş bir tabirdir.Bu tabirin kavranabilmesi için nurani bir bahsi naklediyoruz: “Bak, harika bir surette hüsn-i suretle hüsn-i sireti cem’eden O Mürşid-i Umumi, O Hatib-i Kudsi; cevahir dolu bir Kitab-ı Mu’ciz-ül Beyan eline alarak, bütün insanlara mele-i a’ladan nazil olan bir hutbe-i ezeliyeyi Devamını Oku

 • ramazan: Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, oruç tutulan ay Örnek: Mübarek ramazanın … o misilli güzelliğini nasıl anlatabilirdim. R. H. Karay Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. Bu ayda doğanlara verilen ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar