kukla yapımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kukla yapımı kelimesinin manası:

 1. Kuklanın ortaya çıkarılması.

kukla yapımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kukla yontma: Kuklanın yontularak ortaya çıkarılması. Devamını Oku

 • kukla boyama: Kuklanın boyanma işi. Devamını Oku

 • sopalı kukla: Kuklanın kafasını döndürmek için kafaya kadar giden bir sopa ucuna yerleştirilmiş kukla. Devamını Oku

 • benlik direnmesi: (Freud) Ruhsal çözüm sırasında bireyin baskıya alınmış içtepilerinin ortaya çıkarılmasına, tanıtılmasına ve böylece sinircesel ve sağlıksız savunmaların bir yana bırakılmasına karşı direnmesi. Devamını Oku

 • varsayımlı tümdengelimli yöntem: Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu. Devamını Oku

 • polis filmi: Karanlık bir olayın aydınlığa kavuşturulması, suçlunun ortaya çıkarılması temeline dayanan film türü. Bunu sağlamak için ortaya karanlık bir olay sürülür (bir öldürme, bir soygun, bir kaybolma, vb.); bu olayla yakın ilgisi bulunan kimseler tanıtılır; bu kişilerin kuşkulu olabilecek yönleri belirtilir; olayın aydınlatılmasına yarayacak bazı ipuçları verilir. Olaylar sıkı bir mantık çerçevesinde gelişir, sonunda bir çözüme Devamını Oku

 • birleşik dengelem: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem. Devamını Oku

 • dramatik yapı: Bir filmin, bir televizyon oyununun bir izdem çevresinde gelişen, olgunlaşan, biçimlenen kuruluşu; belirli bir izdemin, belirli bir konu içinde işlenirken, belirli bir noktadan yola çıkılıp, geliştirilip, bir sonuca ulaşıncaya kadar bu konuya giriş, konunun açılması, yürüyüşü, gelişmesi; kişilerin ve bu kişilerin içinde yer aldıkları çevrenin tanıtılması; kişiler arasında ve kişiyle çevresi arasındaki ilişkiler; bu ilişkileri Devamını Oku

 • yorgunluk hoşgörüsü: Bir işin yapılması için gereken zaman saptanırken işin yapılmasından dolayı ortaya çıkacak fiziksel ve düşünsel yorgunluklar için kabul edilen hoşgörü. Devamını Oku

 • karşıtlamalı kurgu: Çekimlerin taşıdıkları kavramların birbiriyle çarpıştırılması, çatıştırılması yoluyla belirli bir görüşü, düşünceyi daha etkin biçimde ortaya koymayı sağlayan kurgu çeşidi. Devamını Oku

 • tanımlama yanı: Bir örnekbiçimin yanlış tanımlanmasından ortaya çıkan yan. Örneğin, denklemlerdeki yanılgılar yerine değişkenlerdeki yanılgılarla kurulan bir örnekbiçimli kullanılması nedeniyle ortaya çıkan yan. Devamını Oku

 • engellenme saldırganlık varsayımı: Doyurucu bir amaca götüren bir dizi devinimin önlenmesi ya da kesintiye uğratılmasının, saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasına yol açtığını savunan görüş. Devamını Oku

 • birefringence: Çiftkirilim (IşŸık Bilimi) çift kırılma, çift kırılım, bir ışŸık demetinin iki yönlü olarak kırılması ve böylece iki ayrı ışŸın oluşŸturması (pek çok kristal türünde ortaya çıkar – double refraction {çift Devamını Oku

 • kazı: Bir yeri kazma işi, hafriyat. Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması. Devamını Oku

 • yapım yordamı: Yapım alanında, yeni bir düzen ortaya koymanın kendine özgü yolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar