kültür koşutluklara sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kültür koşutluklara kelimesinin manası:

 1. Bölgesel olarak birbirlerinden çok uzakta bulunan kültürler ya da kültür öğeleri arasındaki benzerlikler.

kültür koşutluklara ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • biçim ölçütü: F. Ratzel’in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasındaki ırasal biçim benzerliklerini saptamak amacıyla kullandığı ölçüt. Devamını Oku

 • kladistik: (Yun. klados: dal, filiz) Ortak bir atadan gelme sebebiyle türler ve diğer taksonlar arasındaki benzerlikler. Devamını Oku

 • dizisel ilişki: 1) Bir zaman ya da uzay dizisinin öğeleri arasındaki ilişki, ay. bk. özilişki. 2) İki ayrı dizinin öğeleri arasındaki ilişki. Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

 • kültür insanbilimi: Kültürün taşıyıcısı, yaratıcısı olarak insan üzerine öğreti; felsefî insanbilim ile kültür bilimleri arasında bağlantı kurmaya çalışır. Devamını Oku

 • özortakdeğişke: (bağlanım çözümlemesi) Aralarında özilişki bulunan değişken öğeleri arasındaki ortakdeğişke. Devamını Oku

 • ortanca: Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan Örnek: Hayriye Hanım bu evin ortanca kızı, daha kız sanılacak kadar taze görünen güzel bir kadın… M. Ş. Esendal Büyüklük, irilik bakımından üç nesne arasında sondan veya baştan ikinci gelen. Devamını Oku

 • kör bağırsak: Kalın bağırsağın ilk parçası. Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yerde bulunan çıkıntı bölümü. Devamını Oku

 • faunal korelasyon: bir fosil alanını,barındırdığı hayvan fosilleri ile yaşı bilinen diğer bir alandakiler arasındaki benzerlikler yardımıyla tarihlendirme. Devamını Oku

 • thurstone eşit görünen aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- Devamını Oku

 • kültürel ruhbilim: Ruhbilimsel görüş açısını temel alarak yapılan kültür çözümlemesi. Kültür ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimin budunbilimsel açıdan incelenmesi. Devamını Oku

 • uyum iyiliği: 1) Gözlenmiş bir değerler kümesi ile kuramsal olarak bulunan değerler kümesi arasındaki uyumun niteliği. 2) Bir örnekbiçimin verilere uygun olması durumu. Uyumun iyiliği, genellikle gözlenen ve kuramsal olarak bulunan değerler arasındaki çıkarımın üstikilerine dayalı bir ölçütle belirlenir ve bu ölçüt en küçük değerli ise, uyumun en iyi olduğu söylenir. Devamını Oku

 • belirlilik katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere bir serpilmedeki açıklanmış sapmanın toplam sapmaya oranı olarak bulunan ve bağımlı değişkende bağımsız değişkence açıklanabilen değişkenliği O’la 1 arasında bir değer olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı katsayısı. Devamını Oku

 • aralık: İki şey arasındaki açıklık, mesafe. Sıra, vakit Örnek: O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. M. Ş. Esendal Uygun, elverişli durum, fırsat. Devamını Oku

 • kültür varlıkları: Bir bölgede bulunan maddi kültür ürünleri veya eserleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar