kümelenmiş sıklık dağılımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kümelenmiş sıklık dağılımı kelimesinin manası:

 1. Gözlemleri, kümeler ya da değer aralıkları içinde veren sıklık dağılımı, bkz. aralıksız dizi.

kümelenmiş sıklık dağılımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kümelenmemiş sıklık dağılımı: Gözlem sıklıklarını kümeler içinde değil, tek tek değerler biçiminde veren sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • sıklık dağılımı: İncelenen bir değişkenin verileri belli ölçütlere göre sınıflandırıldıktan sonra, her sınıfa düşen sıklıkların belirlenerek dağılımın düzenlenmesi. Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı. Devamını Oku

 • aralıklı dizi: İncelenen değişkene ilişkin gözlem sıklıklarını değer aralıkları ya da kümelenmiş değerlere göre veren sıklık dizisi, bkz. dizi, kümelenmiş sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • diklem: Sıklıkları kümeler ya da değer aralıkları içinde düzenleyen bir dağılımı göstermek üzere kullanılan ve küme sıklıklarını bitişik düşey dikdörtgenlerin alanlarıyla simgeleyen çift eksenli dizge. bkz. çubukçizim. Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • sık: Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Devamını Oku

 • atarca yıldız atarca at: Yaptıkları radyo ışınımının yeğinliğinde yürek atışına benzer değişmeler görülen radyo kaynaklarına verilen ad. Atış aralıkları yani dönümleri 0.25 ile 1.34 saniye arasında olup, bu dönümlerden kimisi birkaç milyon yıl değişmez kalacak kadar kararlıdır. Devamını Oku

 • sıklık çizelgesi: Bir özelliğin ya da bir olayın, belirtilen bölüm aralıklarına göre, sıklıklarını gösteren çizelge. Devamını Oku

 • sıklık çizelgesi: Bir özelliğin ya da bir olayın, belirtilen bölüm aralıklarına göre, sıklıklarını gösteren çizelge. Devamını Oku

 • doruk belen ısılölçeri: Belli bir süre içinde; örneğin, yirmi dört saatlik dönem içinde en yüksek ve en alçak sıcaklıkları veren özel ısılölçer. Belli bir süre içinde; örneğin, yirmi dört saatlik dönem içinde en Devamını Oku

 • tempil alaşımı: Katı yüzeylerin, özellikle çeliğin, 8°C aralıklarla 55°C’den 1400° C’a dek sıcaklıklarını belirlemek için kullanılan, belli sıcaklarda eriyen bir dizi alaşım. Devamını Oku

 • ölçek ayırımı yordamı: Tekboyutlu bir ölçeğin gereksinmelerini karşıladığı gibi eşit görünen aralıkları bulunan ve ölçümün yoğunluğunu veren ölçek geliştirme yordamı. Devamını Oku

 • bölüt aralığı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılım çizelgesinde kümelerin en alt sınırıyla en üst sınırı arasındaki ayrımın küme sayısına bölünmesiyle bulunan genişlik, bkz. aralıklı dizi. Devamını Oku

 • yaş öbeği: Belli bir çoğanın yaşlara göre dağılımını göstermek ve sıklıkları değer aralıkları içinde dile getirmek üzere kullanılan alt-üst yaş sının belli aralık. Devamını Oku

 • mevsimsel poliöstrüs: Koyun, keçi, kısrak, kedi gibi hayvanlarda, kendilerine özgü üreme sezonu içinde, gebe kalmadıkları sürece belli aralıklarla kızgınlıkların yinelenmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar