kürek altı çukuru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kürek altı çukuru kelimesinin manası:

 1. Kürek kemiğinin kostal yüzünde, musculus subscapularis'in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis.
 2. Kürek kemiğinin kaburgaya bakan yüzünde, m. subscapularis'in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis.

kürek altı çukuru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diken altı çukuru: Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Devamını Oku

 • çiğneme çukuru: Ramus mandibulae’nin yan yüzünde, musculus masseter’in içine yerleştiği etçillerde çok derin olan çukurluk, fossa masseterika. Ramus mandibulae’nin yan yüzünde, m. masseter’in içine yerleştiği etçillerde çok derin olan çukurluk, fossa masseterika. Devamını Oku

 • lokma alt çukuru: Condylus occipitalis ile proc. jugularis arasında yer alan canalis n. hypoglossi’nin bulunduğu çukurluk, fossa kondilika ventralis. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi çukuru: Os frontale’nin processus zygomaticus’unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale’nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis. Os frontale’nin proc. zygomaticus’unun iç Devamını Oku

 • alın çukuru: Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Devamını Oku

 • kalbur çukuru: Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Devamını Oku

 • taban çukuru: Atgillerde ve sığırda corpus femoris’in distalinde, arka yüzle yan yüzün sınırında görülen çukurluk, fossa plantaris. Devamını Oku

 • boyunduruk çukuru: Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Devamını Oku

 • kanat çukuru: Atlas çukuru. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis, atlas çukuru. Devamını Oku

 • arterya sirkumfleksa humeri kaudalis: Arteria subscapularis’ten çıkarak kol kemiğinin dış yan tarafına dağılan atardamar. A. subscapularis’ten çıkarak kol kemiğinin dış yan tarafına dağılan atardamar. Devamını Oku

 • arterya sirkumfleksa skapula: Arteria subscapularis’ten çıkarak musculus subscapularis ile musculus suprascapularis’i vaskularize eden atardamar. A. subscapularis’ten çıkarak m. subscapularis ile m. suprascapularis’i vaskularize eden atardamar. Devamını Oku

 • alt çene kısalığı: Alt çene kemiğinin doğuştan kısa olması. Sığır ve koyunlarda rastlanan bir doğuştan yapılış bozukluğu iken, uzun burunlu köpeklerde ırk özelliğidir, brakignati inferiyor Devamını Oku

 • pars skuamoza: Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası. Şakak kemiğinin fossa temporalis’in bazal kısmının oluşumuna katılan parçası.Dgr.: anat. pars squamosa Devamını Oku

 • fossa subscapularis: Fossa subskapularis Devamını Oku

 • göz çukuru kenarı: Elmacık kemiğinin facies orbitalis’i ile facies facialis’ini birbirinden ayıran kenar, margo orbitalis. Elmacık kemiğinin facies orbitalis’i ile facies facialis’ini birbirinden ayıran kenar, margo orbitalis.Dgr.: anat. margo orbitalis Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar